Lohnelier næringsområde nord

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for næringsutvikling med etablering av nye næringstomter med tilhørende anlegg og infrastruktur på planområdet. Planarbeidet vil legge føringer for videre utvikling av planområdet, og det ønskes at planområdet legger til rette for variert innhold av funksjoner slik at området kan utvikle seg over tid. Dette innebærer at det blir lagt til rette for næringsbebyggelse med virksomheter knyttet til storhandel/salg av kapitalvarer, håndverkstjenester, logistikk/lager, industri/produksjon o.l.). Det vil også vurderes servicefunksjoner som er sammenfallende med områdets miljø og komplementerende behov, bl.a. bensinstasjon, energiladestasjon og servering.

Melding om fastsatt planprogram

Melding om fastsatt planprogram (PDF)

1. Saksprotokoll (PDF)

2. Saksfremstilling uten vedlegg (PDF)

3. Planprogram (PDF)

Oppstart

TT Anlegg AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til kmgr@ttas.no innen 13.2.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

TT Anlegg AS
Doneheia 138
4516 Mandal

Varslingsbrev (PDF)

Referat - oppstartsmøte (PDF)

Planprogram (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Østre Lohnelier 86
4642 Søgne
<p>Form&aring;let med planarbeidet er &aring; legge til rette for n&aelig;ringsutvikling med etablering av nye n&aelig;ringstomter med tilh&oslash;rende anlegg og infrastruktur p&aring; planomr&aring;det.</p>