Lauvåsen, felt O1

Formålet med reguleringen er å legge til rette for ungdomsskole, idrettshall, idrettsbane og barnehage. Felt O1 er en ubebygd naturtomt, stedvis er det bratt terreng. Terrengbearbeiding og innpassing av bygninger, bane, uteoppholdsarealer, internveier er sentralt i arbeidet.

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no innen 29.4.2023

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
Plan og bygg
Postboks 4
4685 Nodeland

Varsel om oppstart av planarbeid (PDF)

Plangrense oppstart (PDF)

Referat oppstartsmøte (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Gneistoppen 8
4656 Hamresanden