Kapelløya - endring av plan

Formålet med planendringen er å sikre grunnlaget for næringsvirksomheten og den drift som finner sted på Kapelløya i dag. Herunder en endring/supplering i bestemmelser, med noen mindre justeringer i plankart. På denne måten vil en tydeliggjøre de intensjoner som ligger i gjeldende reguleringsplan, samtidig som en unngår en mulig privatisering og sikrer allmenhetens tilgang til området. Dette er i tråd med et politisk ønske om å sikre areal for bevertning og det offentliges tilgang til brygger på Kapelløya.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 8.6. - 18.8.2022

Sett inn saksnummeret PLAN-21/00796 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 18.8.2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet

20020823E1 Detaljregulering, Ny-Hellesund - endring av plan - offentlig ettersyn.pdf

1. Plankart.pdf

2. Bestemmelser.pdf

3. Planbeskrivelse.pdf

4. Saksprotokoll.pdf

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no innen 17.9.2021

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
Plan og bygg
Postboks 4
4685 Nodeland

20020823 Detaljregulering, Kapelløya - endring av reguleringsplan - Varsel om oppstart.pdf

Vedlegg - avgrensning av planområdet.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Kapelløya 1A
4644 Søgne
<p>Form&aring;let med planendringen er &aring; sikre grunnlaget for n&aelig;ringsvirksomheten og den drift som finner sted p&aring; Kapell&oslash;ya i dag.</p>