Justnesskauen 130

Formålet med reguleringen er å legge til rette for etablering av et fellesskapshus med tilhørende parkering og annen infrastruktur. Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger: områdestabilitet, overvann, biologisk mangfold og forhold til nærliggende dyrket mark, friområde, tursti og andre gangforbindelser.

Oppstart

Planfolket AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til innspill@planfolket.no innen 4.6.2023

Eller send merknaden til denne adressen:

Planfolket AS
Tollbodgata 52
4614 Kristiansand

Varsel om oppstart (PDF)

1 - Kart som viser områdets utstrekning (PDF)

2 - Planinitiativ for Justnesskauen 130 (PDF)

3 - Referat fra oppstartsmøte 24.03.23 (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Justnesskauen 130
4634 Kristiansand