Hattesteinen

Formålet med planarbeidet er å regulere for privat småbåthavn med tilhørende parkeringsareal og haller for båtopplag, boligformål, næring og kontorer. Planen vil også ta med nødvendige grøntområder og tilhørende trafikale løsninger langs Hattesteinen frem til krysset ved Lindebøskauen.

Gjenopptagelse av planarbeid

SEIL arkitekter har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til erik@seil.no innen 26.5.2023

Eller send merknaden til denne adressen:

SEIL arkitekter
v/sivilarkitekt Erik Asbjørnsen
Nodeviga 18
4610 Kristiansand

Gjenopptakelse av planarbeid (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Hattesteinen 91
4625 Flekkerøy