Hamreheia felt 1D

Oppstart

WSP Norge AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til vilde.husby@wsp.com innen 28.5.2023

Eller send merknaden til denne adressen:

WSP Norge AS
v/Vilde Husby
Fjellgata 6
4612 Kristiansand

Varsel om oppstart av planarbeid (PDF)

Kartavgresning  (PDF)

Referat fra oppstartsmøte (PDF)

Revidert planinititativ Hamrevann felt 1C og 1D 10.6 (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse: