Fv. 401, Høvågveien - endring av reguleringsplaner

Oppstart

COWI AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til daar@cowi.no innen 20.11.2023.

Eller send merknaden til denne adressen:

COWI AS
Tordenskjoldsgate 9
4612 Kristiansand

Varslingsbrev_Høvågveien (PDF)

Planinitiativ_Høvågveien (PDF)

Referat oppstartsmøte (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Dvergsnesveien 5
4638 Kristiansand