Dronningens gate

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge Dronningens gate som kollektivgate.

Utsettelse av planarbeidet

Kristiansand kommune har sendt ut varsel om utsettelse av planarbeid.

Melding om utsettelse av planarbeid  (PDF)

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no innen 13.5.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
Postboks 4
4685 Nodeland 

Varsel om oppstart av regulering (PDF)

Avgrensning (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Dronningens gate 43
4610 Kristiansand