Dronningens gate

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge Dronningens gate somkollektivgate.

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no innen 13.mai 2022

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
Postboks 4
4685 Nodeland 

1610 Detaljregulering, Dronningens gate - Varsel om oppstart av regulering.pdf

Avgrensning oppstartsvarsel Dronningensgate.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Dronningens gate 43
4610 Kristiansand