Ausvigheia felt B100 - endring av plan

Formålet med planendringene er i hovedsak fortetting/optimalisering av feltet, små justeringer av adkomstveier, flytting av energianlegg, endring av fortausløsning etc. Ved en endring på deler av feltet fra store eneboligtomter til mindre tomter og en tettere løsning som f.eks. tomannsboliger, kjedehus etc. vil muligheten økes for at flere, for eksempel barnefamilier, kan bosette seg i feltet.

Oppstart

COWI AS har startet arbeidet med å endre planen.

Send merknad til daar@cowi.no innen 28.6.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

COWI AS
Tordenskjoldsgate 9
4612 Kristiansand

Ausvigheia B100 - varsel om reguleringsendring 180522 (PDF)

Planinitiativ Ausvigheia felt B100 310322 (PDF)

Oppstartsmøtereferat 06.05.22 (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse: