Åros feriesenter - endring av plan

Formålet med reguleringen er å legge til rette for parkering under bakken, endre byggehøyder og takform mm. I hovedsak er endringene innenfor gjeldende plan.

Oppstart

WSP AS har startet arbeidet med å endre planen.

Send merknad til maarten.stallemo@wsp.com innen 27.10.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

WSP Norge AS
v/Maarten Nandrup Stallemo
Fjellgata 6
4612 Kristiansand

Varsel om oppstart offentlige myndigheter.pdf

Kart varsel om oppstart.pdf

Planinititativ 220922.pdf

Referat oppstartsmøte - Åros Feriesenter.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Årossanden 12
4640 Søgne