Hva kjennetegner Kristiansand om 10-20 år?

Kristiansand kommune er i ferd med å utarbeide en ny klima- og miljøstrategi. Mulighet for innspill via denne siden er nå lukket. Her kan du se innbyggernes innspill til hva som er viktig for Kristiansand fremover.

Dette arbeidet vil ha mye å si for hvordan Kristiansand skal bli attraktiv og miljøvennlig, hvordan vi lykkes med å redusere klimagassutslipp, imøtekomme klimaendringene, ivareta naturmangfold, utvikle kompakt tettsteder, sikre gode kvaliteter i nærmiljø og bruke våre ressurser mer effektivt. 

Kristiansand kommune har også meldt oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel. Klima og miljø er sentrale tema også i dette planarbeidet. Det er utarbeidet planprogram for arealdelen som er på høring frem til 19. mars. Her kan du lese mer om kommuneplans arealdel, få informasjon om status, prosess og gi dine innspill til arbeidet. 

 

 

 

 

 

Du kan lese mer om prosessen for Klima og miljøstrategien på denne siden 

Les mer om prosessen med Kommuneplanens arealdel

eik_rasmussen_skjevrak_lindjord_1500_crop.jpg