Kommuneplanens arealdel

Kristiansand tema

Kristiansand kommune startet arbeidet med kommuneplanens arealdel i 2021. Inntil ny arealdel er vedtatt, gjelder arealdelene fra de tidligere kommunene som kommunedelplaner. Planprogrammet ble vedtatt i bystyret 26.05.21. Du kan følge planprosessen på denne nettsiden.

Info om planen

Planid: 1600
Saksnummer: 2020021815

Kontaktpersoner:

Prosjektleder Jan Erik Lindjord
Planlegger Marit Eik
telefon: 38 07 50 00