Kommuneplanens arealdel

Kristiansand tema

Kommuneplanens arealdel for Kristiansand 2023–2034 er under arbeid. Formannskapet vedtok 16. august 2023 å utsette behandlingen av kommuneplanens arealdel til nytt bystyre. I boksen "Etter høring" finner du høringsbrevene med innsigelser.

Info om planen

Planid: 1600
Saksnummer: 2020021815

Kontaktpersoner:

 Marit Eik, planrådgiver

Knut Felberg, kommunalsjef Klima og arealutvikling

Telefon: 38 07 50 00