Informasjonsmøte om brannsikring i Ny-Hellesund

Kristiansand kommune inviterer huseiere og andre interesserte til informasjonsmøte om brannsikring i Ny-Hellesund.

Møtet vil finne sted lørdag 29. juni kl. 16.00 på Skolehuset i Ny-Hellesund.

Kommunen tilbyr huseiere i det miljøfredete området tilskudd til brannalarmer, og vil rydde en branngate for skog nord for sundet for å gjøre det enklere å kontrollere skogbranner.

Kommunen, leverandøren av alarmer og foretaket som skal rydde branngaten vil fortelle mer om disse tiltakene og svare på spørsmål.

Alle er velkomne!

Vi tilbyr enkel servering kl. 17.30.

Les mer om rydding av branngater i Ny-Hellesund

Les mer om brannsikring av trehusmiljøer 

Les mer om tilskudd til brannsikring i Ny-Hellesund