Søgne skole- og idrettssenter

Tangvall skole, kulturskolen og Søgne videregående skole er etableret i et nytt, sammenhengende skolesenter på Tangvall. Navnet er Søgne skole- og idrettssenter.

PÅGÅENDE PROSJEKT

  • Startdato: September 2020
  • Idrettsbygget og skolebyggene ble overlevert 01.12.2022. 
  • Resterende utvendige arealer og driftsbygninger overtas 01.07.23.
  • Ordinær drift 2. januar 2023. Kommunens del vi være i full drift fra januar 2023. Fylkeskommunen vil være i full drift fra høsten 2023.
  • Åpningsfest: 26. august 2023.
  • Kostnadsramme: 415 millioner kroner 
  • Total kostnadsramme: 932 millioner kroner (kommunens andel 415 millioner kroner og fylkeskommunen 517 millioner kroner)
  • Skolebygget: Sentrumsveien 20
  • Idrettshall: Gamle Høgskolevei 1
  • For varelevering beholdes adressen Stemveien 2.

Skolesenteret på Tangvall realiseres i samarbeid med Agder fylkeskommune. Byggene omtales Søgne skole- og idrettssenter.

Les vår nyhetssak om Søgne skole- og idrettssenter som tas i bruk i januar 2023

Bilde av Tangvall skolesenter

Søgne skolesenter

 

Hva bygger vi?

Tangvall skole, kulturskolen og Søgne videregående skole skal etableres i et nytt, sammenhengende skolesenter på Tangvall.

I tillegg til ungdomsskole, kulturskole og videregående skole skal det etableres idrettsbygg med blant annet flerbruks-, turn- og klatrehall, parkeringskjeller samt tilhørende uteoppholdsarealer.

Innvendige fellesarealer i skolesenteret består blant annet av kantine, amfi, bibliotek og auditorium, og skal benyttes av ungdomsskolen, kulturskolen og videregående skole i sambruk.

 

Samarbeidsprosjekt

Skolesenteret på Tangvall realiseres i samarbeid med Agder fylkeskommune.

Se illustrasjonsvideo om skolesenteret

 

Tidligere artikler om Søgne skole- og idrettssenter

Les om skolesenteret som er klar for innflytting desember 2022

Les om kranselaget på skolesenteret fra november 2021

Les mer om skolesenteret i denne artikkelen fra september 2020

 

 

Tangvall skolesenter

Besøksadresse:

Stemveien 2
4640