Søgne skole- og idrettssenter

Tangvall skole, kulturskolen og Søgne videregående skole er etablert i et nytt, sammenhengende skolesenter på Tangvall. Navnet er Søgne skole- og idrettssenter.

PROSJEKTFAKTA

 • Startdato: September 2020
 • Idrettsbygget og skolebyggene ble overlevert 01.12.2022. 
 • Resterende utvendige arealer og driftsbygninger overtatt 15.06.23.
 • Ordinær drift 2. januar 2023. Kommunens del vil være i full drift fra januar 2023. Fylkeskommunen vil være i full drift fra høsten 2023.
 • Åpningsfest: 26. august 2023.
 • Kostnadsramme: 415 millioner kroner 
 • Total kostnadsramme: 932 millioner kroner (kommunens andel 415 millioner kroner og fylkeskommunen 517 millioner kroner)
 • Skolebygget: Sentrumsveien 20
 • Idrettshall: Gamle Høgskolevei 1
 • For varelevering beholdes adressen Stemveien 2.

Skolesenteret på Tangvall realiseres i samarbeid med Agder fylkeskommune. Byggene omtales Søgne skole- og idrettssenter.

Bilde av Tangvall skolesenter

Søgne skolesenter

Hva er bygget?

Tangvall skole, kulturskolen og Søgne videregående skole er etablert i et nytt, sammenhengende skolesenter på Tangvall.

I tillegg til ungdomsskole, kulturskole og videregående skole  er det etablert idrettsbygg med blant annet flerbruks-, turn- og klatrehall, parkeringskjeller samt tilhørende uteoppholdsarealer.

Innvendige fellesarealer i skolesenteret består blant annet av kantine, amfi, bibliotek og auditorium, og benyttes av ungdomsskolen, kulturskolen og videregående skole i sambruk.

Klima- og miljøkrav

 • I planleggingen av skolebygningene på Tangvall er det satt krav til at bygningene i størst mulig grad blir energi- og klimanøytrale.
  Bygget vil overholde energikrav i passivhusstandarden i tillegg til prosjektets ambisjonskrav på klima ZEB-O + 20%M.
 • ZEB-O + 20%M betyr at byggets fornybare energiproduksjon på cirka 790 000 kWh per år, kompenserer for klimagassutslipp knyttet til energibruk til drift av bygget pluss 20 % av CO2 utslippet knyttet til produksjon av materialer i bygget.
 • Dette er løst ved å installere cirka 2 550 solcellepaneler plassert på skolens takflate på cirka 5 000 m2. Det benyttes solceller med svært god virkningsgrad, energieffektive tekniske systemer, en godt isolert bygningskropp og et varmepumpeanlegg.
 • Varmepumpeanlegget henter varme fra energibrønner. Varmepumpen henter energi fra berggrunnen og reduserer dermed behovet for kjøpt energi.
 • Energibrønnene leverer tilgjengelig frikjøling til ventilasjon.
 • Det er videre fokusert på materialer med lavt klimagassutslipp i forbindelse med produksjonen av disse. Blant annet lavkarbonbetong og limtrebæring i idrettshallen.

Samarbeidsprosjekt

Skolesenteret på Tangvall realiseres i samarbeid med Agder fylkeskommune.

Se illustrasjonsvideo om skolesenteret

 

Les nyhetssaken om Søgne skole- og idrettssenter:

Tar i bruk Søgne skole- og idrettssenter over nyttår

 

 

Tangvall skolesenter

Besøksadresse:

Stemveien 2
4640