Fag-, tjenesteutvikling og prosjekter

Sammen om kvalitet og forbedring

Prosjektet Sammen om kvalitet og forbedring består av fire arbeidspakker og er et felles prosjekt for begge utviklingssentrene i Agder i samarbeid med Sørlandet sykehus. Hensikten er å utvikle kompetansen i både kommune- og spesialisthelsetjenesten og målet er å øke pasientsikkerheten og jobbe sammen for helhetlige og gode pasientforløp.
Her kan du lese mer om de ulike arbeidspakkene:

Inn-og utskriving

Fallforbygging og ernæring

Forbedringsarbeid

Legesamarbeid legemidler

Simulering av forhåndssamtalen

Målet med prosjektet er å øke bruken og øve på gjennomføring av  forhåndssamtaler gjennom simulering og veiledning, slik at flere eldre kan bli bedre ivaretatt mot slutten av livet. Les mer her

Videreutvikling, evaluering og spredning av basiskompetanse 

Videreutvikling, evaluering og spredning av basiskompetanse er et tre årig prosjekt 2018-2021, som har fokus på opplæringsmodellen kalt basiskompetanse, som er utviklet av USHT Agder (Vest). Les mer her

Bedre helseoppfølging av personer med utviklingshemming

Prosjektet har som mål å føre til bedre helseoppfølging av personer med utviklingshemming og er delt inn i tre delområder:

  • Økt observasjon-, vurdering- og handlingskompetanse
  • Økt kompetanse og forståelse av ernæring og aktivitet, i et folkehelseperspektiv
  • Økt kompetanse i forberedelse og oppfølging av årlig helsekontroll hos fastlegen. Flere tjenestemottakere får tilbud om årlig helsekontroll (takst 660) hos fastlegen. Les mer her

Prosjekt IKT seniorer Agder

USHT Agder (øst) i samarbeid med USHT Agder (vest) og Arendal kommune leder et prosjekt som har som mål å øke den digitale kompetanse hos seniorer i Agder. Prosjektet har flere samarbeidspartnere og E-helse Agder 2030 som styringsgruppe. Det er et ettårig prosjekt med innvilget støtte fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram for 2021. Les mer om prosjektet her.