Videreutvikling, evaluering og spredning av basiskompetanse

Videreutvikling, evaluering og spredning av basiskompetanse er et treårig prosjekt, 2018-2021, som har fokus på opplæringsmodellen kalt basiskompetanse,  som er utviklet av Kristiansand kommune og USHT Agder (Vest).

Hva er basiskompetanse? 

Basiskompetansemodellen er et opplæringstilbud utviklet av USHT Agder (Vest). Målet med kursene er systematisk kompetanseheving hos ansatte for å sikre god faglig kompetanse, forbedre tjenestene og føre til økt trivsel og mestring på jobb. Det er 6 basismoduler med påbygging i enkelte fag, til sammen 38 emner.

Mer informasjon om basiskompetanse med oversikt over modulene.

Prosjekt Videreutvikling, evaluering og spredning av basiskompetanse

Prosjektet er en treårig prosjekt som har fokus på å videreutvikle, evaluere og spre basiskompetansemodellen. Modellen ble utviklet i 2015-16, og ble innført som et tilbud i Kristiansand kommune i 2017. I dag fungerer modellen godt i kommunen og det er en ønske fra andre kommuner å innføre basiskompetanse. Målet med prosjektet er å levere en godt gjennomarbeidet og god læringspakke til alle kommuner i Agder vest i løpet av de tre prosjektårene.

I 2020 har vi fokus på å digitalisere flere basismoduer og legge inn vurderingselementer i modulene.

Kontaktperson

Birgitte Vabo Nesland, sykepleier