Nyhetssaker om samhandling

Her er noen aktuelle hendelser og oppslag når det gjelder arbeidet for å bygge Kristiansand som samhandlingskommune.

Vi inviterer til samhandlingskonferanse for andre år på rad

Samhandlingskonferansen arrangeres 12.-13. oktober i Kristiansand Kongressenter.

Samhandlingskonferansen arrangeres 12.-13. oktober i Kristiansand Kongressenter. Tema for konferansen er tillitsbasert styring og ledelse, og samskaping mellom kommune og frivillige organisasjoner.

Les mer om konferansen og meld deg på her

Her finner du programoversikten

— Under konferansen vil vi ta for oss ledelsesperspektivet i samskaping. Sammen med kommunedirektør i Trondheim kommune, Morten Wolden, og bydelsdirektør på Nordstrand i Oslo kommune, Tore M. Andresen, skal vi dele våre tanker om utviklingen som må skje i kommunal sektor sett i lys av fremtidige tjenester, oppgaver og innbyggernes forventninger, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd.

Gunnar Stavrum leder paneldebatten "Norske kommuner – hvor går vi?" mellom topplederne Wolden, Dunsæd og Andresen. Stavrum har tidligere vært sjefsredaktør i Nettavisen, men har nå tattdelvis permisjon for å ta over rollen  som ansvarlig redaktør for KRS, den nye lokalavisen i Kristiansand.

Gunnar Stavrum leder paneldebatten "Norske kommuner – hvor går vi?" mellom topplederne Wolden, Dunsæd og Andresen. Stavrum har tidligere vært sjefsredaktør i Nettavisen, men har nå tatt delvis permisjon for å ta over rollen som ansvarlig redaktør for KRS, den nye lokalavisen i Kristiansand.

Det er prosjektleder for «Samhandlingskommunen Kristiansand», Svein Ove Ueland, som sammen med kommunalsjef for innbyggerdialog Elisabeth Engemyr er ansvarlig for konferansen. De nevner at de vil komme mange spennende foredragsholdere til årets konferanse.

Prosjektleder for «Samhandlingskommunen Kristiansand», Svein Ove Ueland, og kommunalsjef for innbyggerdialog, Elisabeth Engemyr, ser frem til Samhandlingskonferansen i oktober. Foto: Kristiansand kommune

Prosjektleder for «Samhandlingskommunen Kristiansand», Svein Ove Ueland, og kommunalsjef for innbyggerdialog, Elisabeth Engemyr, ser frem til Samhandlingskonferansen i oktober. Foto: Kristiansand kommune

— Vi er heldige som har fått tak i Tina Øllgaard Bentzen. Hun er lektor på Roskilde Universitet i Danmark, hvor hun forsker i tillitsreform, tillitsbasert styring og ledelse og avbyråkratisering i offentlig sektor. Hun er ei aktiv foredragsholder, debattant og forfatter. Vi gleder oss til å høre mer om hennes erfaringer med tillitsbasert styring og ledelse, sier Ueland og Engemyr, som presenterer flere godbiter fra konferanseprogrammet.

Tina Øllgaard Bentzen, Eugene Guribye, Pernille Randrup-Thomsen og Lisbeth Iversen er noen av foredragsholdere som kommer til Samhandlingskonferansen 2023.

Tina Øllgaard Bentzen, Eugene Guribye, Pernille Randrup-Thomsen og Lisbeth Iversen er noen av foredragsholdere som kommer til Samhandlingskonferansen 2023.

— De fleste foredragsholderne kommer fra norske kommuner og akademia. Eugene Guribye er leder av Senter for praksisnær forskning i NORCE, og har gjennomført mange spennende aksjonsforskningsprosjekter med fokus på samskaping i samarbeid med kommuner og frivillige organisasjoner i Norge og Danmark. Forskningen har blant annet bidratt til å utvikle foregangsprosjektet Med Hjerte For Arendal, sier Ueland.

Les hele saken her

– Vi må forlate kontorstolen!

1500 Samhandlingskonferansen 2022 Teateret 27. og 28. oktober 2022.jpg

Samhandlingskonferansen i Teateret 27. -28. oktober 2022.

– Vi må i større grad forlate kontorstolen for å være mer på lag med engasjerte innbyggere og medborgere, sa Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland da han åpnet Samhandlingskonferansen "Sammen" 27.-28. oktober 2022.

– Kommune-Norge står overfor store utfordringer når det gjelder klimaendringer, eldrebølge og levekårsforskjeller, som sammen med krigen i Ukraina skaper utrygge rammer for oss. Et godt og bærekraftig velferdssamfunn er et fellesskapsprosjekt vi som bor og virker i kommunen må utvikle – sammen, sa ordfører Skisland blant annet i sin åpningstale.

Med Samhandlingskonferansen var det Kristiansand kommunes ønske å hente inspirasjon og kunnskap av både danske og norske kommuner og akademia til hvordan samhandle med innbyggerne på beste måte. Hele konferansen ble direktesendt på Facebook.

Se hele reportasjen her.

 

Innspillene fra dialogvekstedene tas på alvor

Samhandlingskommunen 1.jpg

–  Vi begynte i fjor høst (2021) med å gjennomføre seks dialogverksteder der både innbyggere, politikere og ledere og ansatte i kommunen deltok. Det viste seg at verkstedene var påfallende samstemt i synet på hvilke tjenesteområder det i første omgang er behov for mer samhandling. Erfaringen fra verkstedene har lagt grunnlag for det videre utviklingsarbeidet. Det sier sier direktør for kultur og innbyggerdialog, Camilla Jarlsby (nr. 2 fra høyre) her sammen med organisasjonsdirektør Kjell A Kristiansen (fra venstre), kommunediektør Camilla Dunsæd, oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad og helse og mestringsdirektør Brede Skaalerud.

Her kan du lese hele saken.

 

Mange gode innspill på samhandlingsverkstedene

23.11.21

Kommunen holdt nylig to verksteder for politikere og innbyggere for å få innspill om hvordan utarbeide gode ideer rundt Kristiansand som “samhandlingskommune”.
IMG_3046.jpg

Her kan du lese hele saken

 

Nytt lederverksted

30.09.21

Etter tydelige tilbakemeldinger om at verkstedet var interessant, settes det opp nytt lederveksted. 

IMG_2319.jpg

Beatrice «Bibbi» Sørensen, Elisabeth Engemyr og Svein Ove Ueland er med på å drive prosjektet framover.

Her kan du lese hele saken

 

Verkstedene begynner

29.09.21

I september var det verksteder både for ledere og medarbeidere i kommunen.

IMG_1099.jpg

Her kan du lese hele saken

 

Samhandlingskommune er i gang!

17.09.21

Fire verksteder arrangeres nå fremover med mål om å hente inn erfaring og innspill. På verkstedene skal medarbeidere, ledere, politikere og innbyggere engasjeres for å hjelpe til med dette arbeidet.
Bilde Elisabeth Engemyr.jpg

Elisabeth Engemyr leder prosjektet Samhandlingskommune (foto: Kristiansand kommune)

Her kan du lese hele saken