Bidrar til inkludering og kvalifisering i bedrifter

Programmet Flere i arbeid har et tett samarbeid med næringslivet. Sammen gjør de det enklere for bedrifter å rekruttere unge som står utenfor arbeidslivet.

– Ett av tiltakene for å øke inkludering og kvalifisering i bedriftene er «Bedriftspakken – 5 steg til en ny kollega» som vi har utviklet i samarbeid med NAV, forklarer prosjektleder for satsingen Inkludering og kvalifisering i bedrifter, Anna Kristine Ravnaas.

Hun er ansatt i Næringsforeningen og vikar for prosjektleder Helena Frustøl mens sistnevnte er i permisjon.

Anna 2.jpg

Anna Kristine Ravnaas (foto: Næringsforeningen)

På spørsmål om hva som er nøkkelen til å engasjere næringslivet i arbeid med inkludering og kvalifisering svarer Ravnaas at de fleste virksomheter allerede har et stort engasjement for inkludering og mangfold.  Hun legger til at hun opplever at bedriftene er mer bevisste nå enn tidligere, og at de ser verdien av inkludering for vekst og bærekraftig arbeidsmiljø.

Tidsklemme

– Mangel på tid og kapasitet kan hindre at en virksomhet tar det endelige steget med å rekruttere på utradisjonelle måter, fastslår Ravnås.

Ravnaas har stor tro på konseptet «Bedriftspakken – 5 steg til ny kollega».

– Målet er å senke terskelen for utradisjonell rekruttering, øke bevisstheten og kompetansen, og tilrettelegge for enklere og mer forutsigbar rekruttering og av unge som står utenfor. Det tror jeg er med å trygge arbeidsgiverne og gjøre lettere for dem å åpne dørene for nye arbeidstakere!  

Filmen 5 steg til en ny kollega er utarbeidet av Sparebankstiftelsen SR-Bank, NAV, Næringsforeningen og Kristiansand kommune i regi av Flere i arbeid. 

Unikt

Ravnaas slår fast at det allerede er mye godvilje ute i bedriftene og at mange jobber hver dag for å hjelpe unge med å finne sin plass.

 – Jeg synes det er imponerende å se hvordan programmet Flere i arbeid har klart å sette dette arbeidet i system, samarbeide og finne løsninger på tvers av offentlige aktører og næringsliv. På den måten ser jeg på programmet som helt unikt!  

Tidlig innsats

Ravnås tror det lønner seg med tidlig innsats, at inkludering i større grad blir en del av strategien for mange virksomheter, og at det faktisk kommer til å fungere som en konkurransekraft. 

– Gapet mellom behov og kompetanse øker stadig, derfor er det nødvendig at vi større grad tør å gi folk en sjanse, se etter potensialer og kvalifisere i bedrift. Vi har ikke råd til å la verdifulle ressurser glippe unna.

Et konkret eksempel på hvor nyttig og fint det er for begge parter å gi folk en sjanse er Ung start, et pilotprosjekt på bedriften ELKEM som ble etablert i regi av Flere i arbeid.Filmen Dennis og Elkem: Ung start-piloten er utarbeidet av UiA med støtte fra Forskningsrådet. Filmen er en del av leveransen til EU-prosjektet GI-NI, et Horizon 2020 prosjekt og til NRF-prosjeket GI-NI+. Den handler om Dennis Zorlu som har fått lærlingeplass på Elkem gjennom Ung-start-pilotprosjektet i regi av Flere i arbeid. Han intervjues av Mari Due-Tønnessen. UiA har utarbeidet to slike filmer som skal forberede unge voksne på et arbeidsliv i endring. 

Engasjert

Ravnås understreker at hun har et sterkt engasjement for inkludering og føler seg privilegert som kan bidra til å få flere unge i jobb.

– Jobb skal være helsefremmende, og derfor er det viktig å ha fokus på at man blir friskere av å være i jobb, fremfor at man må være frisk for å ha en jobb, sier hun, og legger til at hun ser frem til å fungere som vikar for Helena Frustøl.

– Jeg har sett opp til Helena lenge, og derfor er jeg ydmyk og stolt over å få denne muligheten! Det blir en bratt læringskurve, men heldigvis er jeg omgitt av dyktige kolleger og støttende mennesker som jeg gleder meg masse til å lære mer av. Det fine er at vi alle deler ett felles mål: Vi vil bidra til at flere unge kommer i jobb!

MicrosoftTeams-image (25).png

Bildet viser en modell Flere i arbeid jobber etter: 1) Skape gode læringsmiljø, 2) Gi tett oppfølging 3) Samarbeide med arbeidslivet.