Inspireres av Danmark

Kristiansand kommune har over flere år hatt et spennende samarbeid både med Hjørring og Hirtshals. Vi utveksler erfaringer og inspirerer hverandre.

Nylig deltok to delegasjoner fra Kristiansand kommune på dialogmøter i Hjørring og Hirtshals. På møtene diskuterte deltakerne alt fra hvordan få flere i arbeid til hvordan vi jobber med Hydrogenproduksjon.   

Bildet viser hele den norske og danske delegasjonen i Hjørring

Her er delegasjonen som deltok i Hjørring: Fra venstre kommunaldirektør Hjørring Leif Johannes Jensen, borgermester i Hjørring Søren Smalbro, direktør for børn og arbeidsmarked, Maj Skårhøj, næringssjef i Business Hjørring Ole Bendix, ordfører i Kristiansand Mathias Bernander, programleder i Flere i arbeid Ingelill Lærum Pedersen og næringssjef i Business Region Kristiansand Geir Askvik Haugum Viktige temaer i dialogmøtet i Hjørring var ungegarantien og Flere i arbeid (Foto: Hjørring kommune)

Ungegarantien i Hjørring

Hjørring kommune har gjennom sin ungegaranti etablert et systematisk og forpliktende samarbeid med virksomheter. Ordfører i Hjørring fortalte at ungegarantien er et arbeid som legger til rette for virksomhetenes engasjement, samtidig er det et verktøy for å skape en felles forpliktelse mellom kommunen, skolene og virksomhetene for å støtte de unge i å nå sin «positive destinasjon».

– Det er inspirerende å se hvordan samarbeidet mellom Hjørring og Kristiansand kommune fortsetter å utvikle seg omkring unge utsatte og samarbeidet med arbeidslivet som har behov for arbeidskraft. Fra møtet vil jeg spesielt trekke frem utviklingsarbeidet med Ungegarantien i Hjørring. Dette virker å være et viktig verktøy for å både systematisere og mobilisere arbeidslivet til å samarbeide med det offentlige i å støte de unge å nå sine mål, sier Bernander.

Her finner du mer informasjon om Ungegarantien

2_Bernander og kommunaldirektør i Hørring Leif Johannes Jensen.jpg

Bernander i samtale med kommunaldirektør Hjørring Leif Johannes Jensen (Foto: Kristiansand kommune)

Flere i arbeid-programmet

Unge som faller utenfor skole og arbeidsliv er en av våre aller største samfunnsutfordringer.

–  På Agder kjenner vi godt til problemene med ungt utenforskap. I Kristiansand prioriterer vi høyt å få flere unge til å fullføre utdanning og komme i jobb. Høsten 2021 startet vi programmet Flere i arbeid. Her leter vi etter gode løsninger som kan redusere utenforskap sammen med næringsforeningen, universitetet, fylkeskommunen, NAV og ungdommene selv, sier programleder for Flere i arbeid, Ingelill Pedersen.

Selve forankringen og beslutningen om oppstart av programmet er blant annet inspirert av Hjørring kommune og deres forløper til ungegarantien: Investeringsstrategien. Hjørring er en fremoverlent foregangskommune på å investere i de unge sammen med arbeidslivet, for at de skal nå sine mål.

Både i Hjørring og Kristiansand er det etablert ressursgrupper med næringslivet, hvor virksomhetsledere og bedrifter som ønsker å gjøre en forskjell, bidrar inn i utviklingsarbeidet. Samarbeid med virksomhetene i næringslivet og det offentlige, for å støtte de unge i å nå sine mål – er noe av styrken i samarbeidet – som både Hjørring og Kristiansand har til felles.

– Det er flott å se at vi som kommune og program også inspirerer Hjørring til videre utviklingsarbeid med innsatsen vi har i Kristiansand og at også Hjørring dro fra dialogmøtet med inspirasjon og løsningsspor som de ønsker å ta videre i sitt utviklingsarbeid, sier Bernander.

Havn og hydrogen

I dialogmøtet i Hirtshals deltok blant annet havnesjefen i Kristiansand Atle Johannessen, næringssjef fra Business Region Kristiansand Geir Askvik Haugum, næringsrådgiver Alice Leland Høye fra Business Region Kristiansand og samferdselsrådgiver Jostein Akselsen fra Fylkeskommunen.

Gruppebilde Hirtsahls Borgermester.jpg

Gruppebilde fra Hirtshals (foto: Kristiansand kommune)

På agendaen stod blant annet hydrogenproduksjon, havneutvikling og nullutslippsløsninger for luftfart, for å nevne noe.

– Kristiansand og Hirtshals havn er to strategisk viktige nøkkelpunkter i fremtidens utslippsfrie skipstrafikk. Vi har hatt viktige samtaler om fremtidens havn, utslippsfri skipsfart og mulige ‘energihuber’ i byene, forteller næringssjef Geir Askvik Haugum. 

Et viktig fremtidig satsingsområde for Kristiansandsregionen er Hydrogen. Også her kan vi hente inspirasjon fra Danmark.

– Agder har en kystlinje med ressurser, overførbar kompetanse fra olje og gass og en gunstig beliggenhet i forhold til det europeiske markedet. Selv om Danmark, Tyskland og Nederland har kommet mye lenger enn Norge på hydrogenområdet, skjer det mye spennende i Agder forteller næringsrådgiver i Business Region Kristiansand Alice Leland Høye. Vi har allerede god dialog med myndigheter og bedrifter, samt spennende utviklingspartnere og mulige kunder fra de fremste regionene i Europa på hydrogenutviklingen, sier hun.

Alice Leland Høye.png

Alice Leland Høye (foto Kristiansand kommune)

På Sørlandet er det for tiden fem kjente hydrogenprosjekter under utvikling. To av disse er i Kvinesdal, mens de tre andre er lokalisert i henholdsvis Kristiansand, Lillesand og Arendal