Rask psykisk helsehjelp

KORT FORTALT

 • Tilbudet er for personer over 16 år med plager knyttet til angst, depresjon og søvn i lett til moderat grad, og som ønsker å jobbe med seg selv
 • Tilbudet omfatter ikke psykiske lidelser, rus- eller selvmordsproblematikk i alvorlig grad
 • Ved behov for akutt hjelp ring fastlege eller legevakt 116 117

Tilbudet

Det er vanlig at en opplever psykiske plager i løpet av livet. Riktig kunnskap og oppfølging kan øke muligheten for å håndtere plagene og leve gode liv på tross av de utfordringene mange av oss møter på og står i.

Rask psykisk helsehjelp (RPH) baserer seg på kognitiv terapi hvor man lærer nye strategier for å mestre utfordringer i livet. RPH Kristiansand gir tilbud i form av kurs og veiledet selvhjelp. Kursene omhandler kunnskap og strategier knyttet til mestring av plager som angst, depresjon og stress. Veiledet selvhjelp er et systematisk samarbeid mellom terapeut og deltaker, der deltaker selv står for gjennomføringen av tiltakene/ endringene. Veiledet selvhjelp foregår ofte over telefon. 

Kognitiv terapi er en veldokumentert behandlingsmetode for milde til moderate psykiske plager. Terapien retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tanker, handlinger, følelser og atferd. Målet med behandlingen er å gi kunnskap og hjelpe den enkelte til å bli sin egen terapeut.

Vårt mål er at innbyggere som strever skal ha lett tilgang til god hjelp og kunnskap i møte med milde til moderate plager knyttet til psykisk helse. Vi fokuserer på å gi hjelp til selvhjelp. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Det er viktig med høy grad av motivasjon og ønske om endring for å kunne nyttiggjøre seg tilbudet.

Hvem er tilbudet for?

Tilbudet er for innbyggere i Kristiansand kommune som strever med psykiske plager i lett til moderat grad, og som ønsker å jobbe med seg selv.

Målgruppen er fra fylte 16 år.

Informasjon om kurs

Vi har kurs som kan hjelpe deg til å mestre de mest vanlige psykiske plagene:

 • Mestring av angst
 • Mestring av depresjon
 • Mestring av stress

På kursene lærer du teknikker som du selv kan bruke til å få en lettere hverdag. Teknikkene er hentet fra kognitiv atferdsterapi. Vi har erfaring med at kurs er til god hjelp for mange mennesker!

Teknikkene må læres og brukes før du kan forvente endring. Vi forventer at deltakerne er aktive og samarbeider med kursleder og hverandre. Det er trygt å delta og ingen krav om å dele personlige opplysninger.

Hvert av kursene går over fire ukentlige møter på 2 timer i vanlig kontortid. De er gratis.

Les mer om kognitiv terapi og hvordan vi jobber her:

Hva er kognitiv terapi?        
Kort fortalt om tanker-video     

Ønsker du benytte tilbudet, se kontaktinformasjon nedenfor.

Praktisk informasjon, oppmøte, materiell og parkering
 • Kurs hos RPH er gratis.
 • Formålet med kurs er å gi god psykologisk kunnskap om og hjelp til vanlige plager som mange opplever i løpet av livet. Plagene har en tendens til å forverre seg og kan redusere livskvalitet hvis en ikke tar tak i dem.
 • Kurset går over fire ganger der man må møte alle gangene. Det er viktig å gi beskjed hvis en likevel blir forhindret. Kan du ikke møte til første kursdag, er du velkommen til å delta på neste kurs som starter opp
 • Kurset ledes av to terapeuter. Det deles ut kursmateriell på første kursdag.
 • I løpet av kurset vil du lære om det aktuelle temaet og ulike kognitive verktøy, samt få hjemmeoppgaver mellom kursdagene. Det er viktig å jobbe med hjemmeoppgavene for å oppnå effekt av kurset. Vi legger derfor opp til aktiv jobbing med egen problematikk mellom kursdagene.
 • Kursholdere har taushetsplikt. Deltakere på kurset har ingen formell taushetsplikt, men vi oppfordrer alle til å overholde en moralsk taushetsplikt.
 • I kurset er det lagt opp til dialog. Forskning er tydelig på at jo mer aktiv en er i sin egen prosess desto større er sjansen for utbytte i form av læring og endring. Dialogen er både i form av summing to og to, og i plenum. Det er likevel ikke krav om å snakke i plenum.
 • Vi serverer kaffe og te på kurset.
 • Oppmøtested er i våre lokaler i Kjøita Park 17, tredje etg.

Parkering (se kart under)

1. 41,40 kr pr time. Ingen maxtid
2. 41,40 kr pr time. Ingen maxtid
3. Gratis. Max 3 timer
4. 21,85 kr pr time. Max 2 timer
5. 41,40 kr pr time. Max 2 timer
6. 21,85 kr pr time. Max 2 timer
7. 21,85 kr pr time. Max 2 timer

Kart over parkingsplasser

 

Angst

Angst er en alarmreaksjon med en sterk energimobilisering rettet mot flukt eller kamp. Når en fare registreres, vil kroppen umiddelbart produsere adrenalin, som i sin tur bidrar til å øke hjerteaktivitet og pusterytme. Dette skjer automatisk, uten at vi vanligvis har kontroll over det.

Film om panikkanfall        

En viktig del av angsttrening er å øve på å akseptere det som skjer i kroppen, og å flytte oppmerksomheten bort fra kroppen og ut mot omgivelsene. En annen viktig del er å redusere angsten for angsten, og få kontroll over katastrofetanker som forsterker angst. Det kan du gjøre ved systematisk å utsette deg for fryktede situasjoner eller kroppsfornemmelser. Ved å bli værende til angsten reduseres får du demonstrert i praksis at dette er forbigående og ufarlige kroppsreaksjoner.

Les mer        

Depresjon

Depresjon kan kjennetegnes ved symptomer som nedstemthet, overdreven negativ tenkning, manglende overskudd og initiativ, søvnvansker, irritabilitet og uro. Det kan gå utover dine relasjoner, arbeidsevne og endringer i hukommelse og konsentrasjon.

Forskning viser at det å lære seg å kjenne igjen egne symptomer på depresjon, både tanke- og atferdsmønstre, kan føre til endring i opplevelsen av depresjon, og dermed også være med på å forebygge nye episoder.

Ved å bli bevisst tanke- og handlingsmønstre, kan man oppnå endring og øke mestringsfølelse.

I Rask psykisk helsehjelp jobber vi med hvordan du kan begrense tiden som brukes til hemmende bekymring, depressiv grubling og selvkritikk. Vi jobber også for åpne mer opp for egenomsorg, konstruktiv egenstøtte og støtte fra omgivelsene.

Les mer

Se film her   

Søvnproblemer

Rundt hver tredje voksne person har søvnplager av og til. Over en tiendedel har vedvarende søvnproblemer, også kalt insomni, daglig eller nesten daglig. Noen opplever for tidlig oppvåkning mens andre har problemer med å sovne inn for natten, eller de våkner om og om igjen.

Det sier seg selv at når natten ikke gir, men snarere stjeler, energi er en stor kilde til påfyll og fornyede krefter borte.

Ved langvarige søvnproblemer anbefaler helsemyndighetene kognitiv atferdsterapi.

I samarbeid med Frisklivsentralen tilbyr vi ‘Stå opp’ behandlingsgruppe mot søvnvansker.

Les mer her

Hverdagsglede

Visste du at du kan få en bedre hverdag ved hjelp av ganske enkle grep?
Dette kurset tar for seg fem grep for økt hverdagsglede:

1. være oppmerksom
2. være aktiv
3. fortsette å lære
4. å knytte bånd
5. å gi

I dette kurset utforsker vi hvordan du kan bruke disse fem grepene for økt hverdagsglede. Du vil lære hvordan hjernen reagerer og belønner deg når du er oppmerksom, aktiv, fortsetter å lære, knytter bånd og gir.

Kurset holdes i samarbeid med Frisklivssentralen.

Målgruppe
Kurset passer for deg som er i arbeidsfør alder.

Varighet
6 samlinger av 2-2,5 timer.

Pris
300 kr

Påmelding
Kontakt Frisklivssentralen på telefon 38 07 95 55 for mer informasjon og påmelding.

Aktuelle lenker
Her kan du se en film om innholdet i Hverdagsglede.

Lovende resultater

2000 voksne med angstlidelser og lettere til moderate nivåer av depresjon fikk rask psykisk helsehjelp.

Folkehelseinstituttets evaluering viser at 6 av 10 var friske etter behandlingen.

Assistertselvhjelp

Kristiansand kommune samarbeider med assistertselvhjelp.no som har ulike mestringskurs på nett. 

Assistertselvhjelp.no har også laget et mestringskurs for den spesielle perioden med Korona. Noen kan oppleve at de store endringene og den manglende forutsigbarheten nå kan gi bekymring og redsel. Andre kan oppleve isolasjon og søvnvansker. For tips og veiledning i denne situasjonen kan du klikke her: 

Korona - den nye hverdagen 

Kontaktinformasjon

Behandling av personopplysninger 

Kontaktskjema