Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/ Rask psykisk helsehjelp tilbyr hjelp til innbyggere over 16 år som strever med lette til moderate psykiske plager. Rask psykisk helsehjelp er et frivillig lavterskeltilbud.

Kontaktperson for Rask psykisk helsehjelp er Veronika Omdal Endal. Hun kan kontaktes på telefon +47 90171146 eller epost.

For å kunne tilby tjenesten samler kommunen inn følgende personopplysninger om deg:

• Navn
• Adresse
• Fødselsnummer
• Telefonnummer
• Kjønn
• Fastlege
• Omsorg for barn under 18 år
• Arbeidsstatus
• Sykemeldingsstatus
• Helseopplysninger

Opplysningene lagres for arkivformål og blir brukt dersom du får et tilbud hos oss. Dersom du gir samtykke kan opplysningene deles med fastlege, spesialisthelsetjenesten, og Forvaltning og koordinering i kommunen.

Unntak kan bli gjort ved fare for liv og helse.

Lagring og sletting:

Innsamlete personopplysninger er journalpliktige jfr. helselovgivningen og lagres i kommunens journalsystem CGM til evig tid. Journalføringsplikten legger begrensninger på muligheten til å rette på eller slette opplysninger.

Samtykke til bruk av elektronisk samhandlingsverktøy (FIT)

Kristiansand kommune ønsker å gi tjenester som hjelper personer til bedring. Vi bruker dette verktøyet i våre tilbud, og registrerer kjønn og internt registreringsnummer i FIT.

Sammen kan vi ved bruk av FIT se hvorvidt tilbudet hjelper deg mot målet ditt.

Verktøyet er frivillig for deg å bruke, og du kan når som helst trekke samtykket for bruk tilbake. Du kan avtale dette direkte med oss. Dersom du trekker samtykket til FIT har ikke det innvirkning på tilbudet du ellers får hos oss.

Dine rettigheter:

Som registrert har du rett til å anmode om innsyn, retting og begrensning av
behandlingen av dine personopplysninger.

Du kan lese mer om kommunens rutiner for personvern på kommunen sin nettside.

Kristiansand kommune har eget personvernombud som kan kontaktes på e-post

NB! Ikke send sensitiv informasjon på epost.

Du finner informasjon om personvernombudets rolle på kommunen sin nettside.

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om dette på Datatilsynet sin nettside.