Folkevalgt

På denne siden finner du nyttig informasjon og lenker til deg som er folkevalgt i Kristiansand kommune. Innholdet vil bli oppdatert fortløpende med ny informasjon.

Folkevalgtprogrammet 2023

Det arrangeres Folkevalgtprogram for bystyrets politikere 16. og 17. oktober på Scandic hotell Bystranda.

Folkevalgtprogrammet består av to basisdager og to oppfølgende temadager. Temadagene blir lagt opp som politiske verksteder, før endelig vedtak av kommuneplanens samfunnsdel. Gjennomføringen av programmet krever god planlegging og tilrettelegging fra både kommunen og KS.

Basisdagene finner sted 16. og 17. oktober og utføres i samarbeid med bystyret, kommunedirektøren og hennes ledergruppe. Dag-Henrik Sandbakken fra KS er prosessleder for dagene. Programmet tar utgangspunkt i den gjeldende samfunnsplanen, og legger vekt på folkevalgtes rolle og samspillet mellom politikk og administrasjon, folkevalgte og innbyggere. Etablering av et godt debattklima og kollegialt samarbeid står også sentralt.

Politiske verksted blir arrangert i januar/februar og mars/april 2024. Fokus vil være på hvordan kommuneplanens samfunnsdel kan bli det nye bystyrets viktigste styringsverktøy. På det første verkstedet vil de folkevalgte få en god innføring i de lange linjene og satsningsområdene i gjeldende samfunnsdel. I tillegg vil administrasjonen presentere oversikt over lokale utfordringer, utviklingstrekk og nasjonale forventninger til kommunen. Formålet med verksted nummer to vil være at bystyret blir enige om prioriterte satsingsområder for valgperioden. Disse skal følges opp gjennom økonomiplanprosessen.

Under finner du lenker til presentasjoner fra Folkevalgtprogrammets basisdager 16. og 17. oktober.

KS Folkevalgtprogram Basisprogrammet

Kommunikasjonskanaler og medvirkning politikeropplæring 2023

Utdeling av ny iPad og opplæring i First Agenda Prepare og Live

Folkevalgte som fortsetter i bystyret fra perioden 2019 - 2023 og har brukt First Agenda Prepare og Live, trenger ikke å delta på kurs, men må møte opp for å få utdelt og satt opp en ny iPad. De må samtidig levere inn sin gamle iPad for gjenbruk i barnehager og skoler.

Nye folkevalgte i bystyret for perioden 2023 - 2027 vil også motta en iPad og må melde seg på opplæring i First Agenda Prepare og Live.

Kurs og innlevering/utlevering av iPad er gjennomført. Ta kontakt med Politisk og administrativt sekretariat dersom du trenger opplæring.

Send oss en e-post.

First Agenda

Vi benytter First Agenda som møteverktøy. First Agenda Prepare er vår politikerportal hvor folkevalgte blant annet kan lese sakspapirer og skrive notater. Vårt voteringssystem heter First Agenda Live og benyttes i bystyret, formannskapet samt de større utvalgene i kommunen. Vi holder kurs for alle nye folkevalgte.

Lenke til pålogging First Agenda

Problemer med pålogging etter at du har vært på kurs? Ta kontakt med IT-servicesenter ved å klikke her.

Visma

Alle folkevalgte i kommunen krever møtegodtgjøring og reiseutgifter til møter gjennom Visma Expense. Vi holder kurs for alle nye folkevalgte ved behov. Folkevalgte som fortsetter fra periode 2019-2023 har også mulighet for å delta. Ta kontakt med dersom du har behov for opplæring.

Ta kontakt med oss ved å klikke her.

Lenke til pålogging Visma

Lenke til opplæringsvideo Visma

Problemer med pålogging etter at du har vært på kurs? Ta kontakt med IT-servicesenter ved å klikke her.

Reglementer

Kristiansand kommune har flere politiske reglementer vedtatt av bystyret. Reglementene blir vedtatt i bystyrets konstituerende møte 11. oktober, og nye reglementer blir fortløpende lagt ut på kommunens nettsider.

Lenke til reglementer

Møtekalender

Du finner lenke til kalender for politisk virksomhet i Kristiansand kommune på lenken under.

Lenke til møtekalender

Innsynsløsning

Politisk agenda er Kristiansand kommunes innsynsløsning for politiske møtedokumenter. Denne løsningen er åpen for alle, og inneholder i tillegg historiske møtedokumenter fra gamle Kristiansand, Søgne og Songdalen. 

Lenke til Politisk Agenda

Styrevervregisteret

Styrevervregister er et webbasert register fra KS som skal gi oversikt over folkevalgtes, lederes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser.

Lenke til Styrevervregisteret

Kontaktinfo utvalgssekretærer:

Anne-Lise Holand Aabø - Sekretær for bystyret, formannskapet, kommunalutvalget, valg- og honorarutvalget og valgstyret

Maren Svenning - Sekretær for kulturutvalget og klagenemnda

Eva Sand - Sekretær for oppvekstutvalget

Thore Granheim - Sekretær for areal- og miljøutvalget

Eva Ottesen - Sekretær for helseutvalget (møtende sekretær for areal- og miljøutvalget)

Tamara Villanueva - Sekretær

Arild Andresen - Leder for Politisk og administrativt sekretariat