Møtekalender for politiske møter

Saksliste finner du i Politisk Agenda.

Februar

 • 01. februar   Kl. 09.00 Næring- og eierskapsutvalget
 • 02. februar   Kl. 09.00 Formannskapet
 • 02. februar   Kl. 17.00 Kulturutvalget
 • 03. februar   Kl. 14.00 Organisasjonsutvalget
 • 08. februar   Kl. 16.00 Oppvekstutvalget
 • 09. februar* Kl. 09.00 Formannskapet
 • 10. februar   Kl. 09.00 By- og stedsutviklingsutvalget
 • 15. februar   Kl. 09.00 Næring- og eierskapsutvalget
 • 15. februar   Kl. 14.00 Helseutvalget
 • 16. februar   Kl. 17.00 Bystyret
 • 17. februar   Kl. 12.00 Arbeids- og inkluderingsutvalget

Mars

 • 01. mars Kl. 09.00 Næring- og eierskapsutvalget
 • 02. mars Kl. 09.00 Formannskapet
 • 02. mars Kl. 17.00 Kulturutvalget
 • 03. mars Kl. 09.00 By- og stedsutviklingsutvalget
 • 08. mars Kl. 16.00 Oppvekstutvalget
 • 09. mars Kl. 09.00 Formannskapet
 • 10. mars Kl. 14.00 Organisasjonsutvalget
 • 15. mars Kl. 09.00 Næring- og eierskapsutvalget
 • 15. mars Kl. 14.00 Helseutvalget
 • 16. mars Kl. 09.00 Formannskapet
 • 16. mars Kl. 12.00 Arbeids- og inkluderingsutvalget
 • 17. mars Kl. 09.00 By- og stedsutviklingsutvalget
 • 23. mars Kl. 17.00 Bystyret
 • 30. mars Kl. 09.00 Formannskapet
 • 31. mars Kl. 09.00 By- og stedsutviklingsutvalget

April

 • 5. april Kl. 09.00 Næring- og eierskapsutvalget 
 • 5. april Kl. 14.00 Helseutvalget 
 • 5. april Kl. 16.00 Oppvekstutvalget 
 • 6. april Kl. 09.00 Formannskapet *
 • 7. april Kl. 14.00 Organisasjonsutvalget 
 • 20. april Kl. 17.00 Kulturutvalget 
 • 21. april Kl. 09.00 By- og stedsutviklingsutvalget 
 • 26. april Kl. 09.00 Næring- og eierskapsutvalget 
 • 27. april Kl. 17.00 Bystyret 

Mai

 • 3. mai Kl. 14.00 Helseutvalget 
 • 4. mai Kl. 09.00 Formannskapet 
 • 5. mai Kl. 09.00 By- og stedsutviklingsutvalget 
 • 5. mai Kl. 14.00 Organisasjonsutvalget 
 • 10. mai Kl. 09.00 Næring- og eierskapsutvalget 
 • 10. mai Kl. 16.00 Oppvekstutvalget 
 • 11. mai Kl. 09.00 Formannskapet 
 • 11. mai Kl. 17.00 Kulturutvalget 
 • 18. mai kl. 15.15 Formannskapet
 • 18. mai Kl. 17.00 Bystyret 
 • 19. mai Kl. 09.00 By- og stedsutviklingsutvalget 
 • 24. mai Kl. 09.00 Næring- og eierskapsutvalget 
 • 25. mai Kl. 09.00 Formannskapet 
 • 31. mai Kl. 09.00 Næring- og eierskapsutvalget 

Juni

 • 1. juni Kl. 09.00 Formannskapet 
 • 7. juni Kl. 09.00 Næring- og eierskapsutvalget 
 • 7. juni Kl. 14.00 Helseutvalget 
 • 7. juni Kl. 16.00 Oppvekstutvalget 
 • 8. juni Kl. 17.00 Bystyret 
 • 9. juni Kl. 09.00 By- og stedsutviklingsutvalget 
 • 9. juni Kl. 14.00 Organisasjonsutvalget 
 • 9. juni Kl. 17.00 Kulturutvalget 
 • 14. juni Kl. 09.00 Næring- og eierskapsutvalget 
 • 15. juni Kl. 09.00 Formannskapet *
 • 15. juni Kl. 12.00 Arbeids- og inkluderingsutvalget 
 • 16. juni Kl. 09.00 By- og stedsutviklingsutvalget 
 • 21. juni Kl. 14.00 Helseutvalget 
 • 22. juni Kl. 17.00 Bystyret 

* ved behov