Prognose for grunnskole og barnehave

Disse prognosene oppdateres hvert år. De er et resultat av samarbeid med de som arbeider i nær kontakt med markedet og utbyggerne. Det er ikke utbyggingsprogrammet som legges til grunn, men den utbygging man faktisk forventer skal bli realisert. Vi legger også ut grunnlagstallene for hver skolekrets, slik at man kan studere kull-størrelsene 0-15 år.