Befolkningsstatistikk

Levekår, befolkning tiårsgrupper, antall personer, andeler innen område, indekser mot kommunesnittet (settes til 1). Hvis spørsmål, kontakt rådgiver plan og analyse Per Gunnar Uberg, tlf. 98287903.