Befolkningsstatistikk

Levekår, befolkning tiårsgrupper, antall personer, andeler innen område, indekser mot kommunesnittet (settes til 1)

Vi deler statistikken inn i to undersavsnitt hvor vi viser befolkningssammensetningen i tiårsgrupper

og et som viser ulike leverkåsparametre for levekårssonene (50stk i KRS) og disse aggregert til senter-definerte områder. I hver av undersidene finner man lenker til excel-filer