Befolkningsstatistikk

Levekår, befolkning tiårsgrupper, antall personer, andeler innen område, indekser mot kommunesnittet (settes til 1). Hvis spørsmål, kontakt strategi-enheten i Kristiansand kommune.

Vi deler statistikken inn i to underavsnitt hvor vi viser befolkningssammensetningen i tiårsgrupper

og et som viser ulike leverkårsparametre for levekårssonene (50stk i KRS) og disse aggregert til senter-definerte områder. I hver av undersidene finner man lenker til excel-filer

Se også 

Befolkningens bevegelse

Prognoser for barnehave og grunnskole

Fremskrivning av eldregrupper - bydeler og bygder

Diskusjonsnotat Planlegging for en aldrende befolkning/eldrebølge og den dialektiske nærsenterfunksjon