Befolkningsstatistikk

Levekår, befolkning tiårsgrupper, antall personer, andeler innen område, indekser mot kommunesnittet (settes til 1). Hvis spørsmål, kontakt rådgiver plan og analyse Per Gunnar Uberg, tlf. 98287903.

Vi deler statistikken inn i to underavsnitt hvor vi viser befolkningssammensetningen i tiårsgrupper

og et som viser ulike leverkårsparametre for levekårssonene (50stk i KRS) og disse aggregert til senter-definerte områder. I hver av undersidene finner man lenker til excel-filer

Se også 

Befolkningens bevegelse

Prognoser for barnehave og grunnskole

Fremskrivning av eldregrupper - bydeler og bygder

Diskusjonsnotat Planlegging for en aldrende befolkning/eldrebølge og den dialektiske nærsenterfunksjon