Nyttige nettsted

Lenker til nyttige nettsted

Nyttige nettsteder

Vær og natur

Varsom.no – varsler naturfarer som flom, jordskred og snøskred

Kriseinfo.no – er en nettportal som formidler viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser.

Yr.no – værmeldingstjeneste fra NRK og meteorologisk institutt

Met.no – Vær og klimainformasjon fra Meteorologisk institutt

Aenett.no – informasjon om strømstans

Vei og trafikk

Vegvesen.no – trafikkmeldinger fra Statens vegvesen

Akt.no – informasjon om bussruter

Informasjon om brøyting finnes på www.kristiansand.kommune.no

Politi

Politiet.no/agder – Informasjon fra Agder politidistrikt

Kristiansand kommune

Kristiansand.kommune.no

På kommunens hjemmeside informeres det om berørte tjeneste- og ansvarsområder, og om forholdsregler som bør tas i forhold til situasjonen.

Egenberedskap i 72 timer - Her finner du informasjon om hva du bør ha i beredskapslager hjemme samt at du kan lage din egen beredskapsplan.

Tele- og databrudd

Ved brudd på tele- og datalinjer er det aktuell leverandør som må kontaktes.