Brøyting og vintervedlikehold

Kort fortalt

 • Info om brøyting
 • Brøytekart over gamle Kristiansand
 • Info om status på brøyting i ditt nærområde

Buss og sykkel blir prioritert

Kristiansand kommune prioriterer bussveier og gang- og sykkelveier høyest. Brøyting av disse veiene starter normalt når det ligger mellom tre og fem centimeter snø.
Brøyting av boligveier begynner når snødybden er ca. 12 cm. For å hjelpe brøytebilen fram, er det viktig at biler parkeres på privat grunn i størst mulig grad.
Dette er svært viktig i områder med smale boligveier.

Først gjennombrøyter ingeniørvesenets mannskap boligveiene. Det tar vanligvis 2-3 timer. Etter gjennombrøytingen brøytes det eventuelt en eller flere ganger til for å få lagt snøen godt ut til sidene.

Hvis det kommer mye snø på kort tid, eller dersom snøen er tung og våt, vil bussveier og gang- og sykkelveier ha full prioritet for å holdes oppe.
Da kan det ta lengre tid enn normalt før boligveiene brøytes.
Boligveiene blir vanligvis først ryddet med plog før snøen i neste runde blir brøytet eller frest bort.

Strøing og salting

Det er stort sett bare bussrutene som saltes. Gang- og sykkelveier strøs med singel etter behov. Gang- og sykkelveiene langs riks- og fylkesveiene er Statens vegvesens ansvar.

Boligveier strøs etter behov der det er bakker og andre vanskelige partier.
Ingeniørvesenet har satt ut ca. 200 kasser med strøsingel på spesielt vanskelige steder. Innbyggerne kan bruke singelen til å strø på offentlig vei.

Følg brøytebilen på kartet

På brøytekartet kan du følge brøytebilenes arbeid og også se med fargekoder hvor lenge siden det siste ble brøytet på de ulike veier. 

Brøytekartet

Foreløpig viser brøytekartet bare status i gamle Kristiansand kommune. 

Bruk pluss-tegnet i brøytekartet for å finne ditt område. Oppdateringen skjer i løpet av noen sekunder.

 • Blå farge på vei: Tiltak i løpet av siste 4 timer
 • Grønn farge på vei: Tiltak i løpet av siste 10 timer
 • Gul farge på vei: Ingen tiltak på veien siste tiden

Veien uten farger er det andre enn Kristiansand kommune som har ansvar for å brøyte.

Kartet viser stor grad av nøyaktighet. Det går kun noen få minutter mellom faktisk brøyting og hvordan det vises på kartet. Dette er defor et godt verktøy for å vurdere fremkommelighet på både veier og sykkelstier.

Henvendelser

Henvendelser om brøyting, strøing og salting kan rettes til ingeniørvesenet eller innbyggertorget på telefon 38 07 50 00.

Utenom ordinær arbeidstid kan vakthavende oppsynsmann kontaktes på telefon 38 02 93 63.

Henvendelser som gjelder brøyting av gang- og sykkelveier langs E 39, E 18, riksveiene og fylkesveiene, meldes til vegmeldingssentralen på telefon 175.

Barn og brøyting

Det er viktig å sikre barna når brøytebilen kommer.

Ingeniørvesenet brøyter mer enn 90 kilometer med gang- og sykkelveier og gjør det de kan for at disse veiene skal være ferdig brøytet før skoler og barnehager åpner om morgenen. Men noen ganger er brøytemannskapene nødt til å kjøre samtidig som barn er på vei til eller fra.

Vi forstår godt at barn kan oppleve en stor og bråkete brøytemaskin som både skremmende og farlig. Veien er smal og vi ser ofte at barn "rømmer" opp i snøfonna mens brøytemaskinen passerer. Møtet mellom gående og brøytemaskinen er konfliktfylt også for brøytesjåføren, spesielt dersom det er dårlig sikt.

Vi mener det beste vil være at barna står stille og venter til brøytemaskinen stopper opp og slipper barna forbi. Derfor er det viktig at brøytesjåføren i god tid tydelig viser at han vil stoppe for å slippe barna forbi. Vi instruerer våre brøytemannskaper om hvor viktig dette er. Det er også viktig at barna bruker refleks og synbart tøy.

Aking
Mange barn synes det er gøy å ake, og noen ganger brukes offentlig vei som akebakke. Det kan på mange steder være svært farlig. Bilveier er ikke et egnet sted for aking, og vi må advare sterkt mot slik bruk. Hjelp heller barna med å finne trygge akeplasser.

Snøhuler
Det å lage snøhuler kan være både morsomt og spennende. Men dessverre har det skjedd ulykker der barn har gravd snøhuler i snøhauger som brøytemannskapene har lagt opp. Vær obs og velg trygge steder utenom offentlig vei for slik aktivitet.

Gult blinkende lys
Når vi brøyter og strør, bruker vi blinkende gule varsellys på bilene. Dette gjør vi for å varsle om arbeidet som pågår. Blinkende gule lys betyr derfor at alle må følge spesielt godt med.

Fortell oss gjerne om steder dere mener både vi og barna bør være spesielt på vakt. Ring innbyggertorget på 38 07 50 00, eller send oss en e-post.

Bidra til effektiv brøyting

Kraftig snøvær kan lamme trafikk og dermed hindre viktige samfunnsfunksjoner. Det er derfor veldig viktig at brøytemannskapene får gjort jobben sin uten unødvendige hindringer.
Vi som innbyggere kan bidra til det ved å hjelpe brøytemannskapene til å utføre sitt samfunnsnyttige arbeid mest mulig effektivt.

Vær obs på at

 • Parkerte biler i boligveier kan være til hinder for brøytemannskapene. Pass på å flytte bilen eller parker til så lite til hinder som mulig både før, under og etter brøyting.
  Parker med førersiden ut slik at du kan komme tett inntil brøytekanten
 • Avfallsdunkene kan hindre brøyting:
  Sett ikke dunkene ut i veien eller på fortau ved snøfall.
  Har du anledning - vent med å sette ut dunkene så nær tømmingstidspunkt som mulig.
  Allier deg gjerne med nabo som kan ta inn avfallsdunkene om du ikke er hjemme.
 • Brøytemannskapene har anledning til å legge snøen inn på privat eiendom og avkjørsler. Det er du selv som må fjerne denne.
 • Snø du skuffer fra egen grunn ikke kan legges på offentlig vei eller fortau.
 • Vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane eller fortau og er farlig for trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskapene, er du ansvarlig for å fjerne.
Gang- og sykkelveier

Både kommunen og Statens vegvesen prioriterer å rydde både bussveier og gang- og sykkelveier høyest. Noen ganger kommer det mye snø, kombinert med at det blåser mye. Da vil det være en periode der man ikke klarer å få full fremkommelighet både i bussveiene og på gang- og sykkelveiene. I slike tilfeller prioriteres bussveiene.
Både kommunen og Statens veivesen jobber for at perioden skal være så kort som mulig, men innbyggerne må regne med at det kan være vanskelig å bruke gang- og sykkelveier like etter store snøfall.

Fresing av snø inn i hager

Boligveiene er smale, og i en del tilfeller blir det nødvendig å brøyte eller frese snø inn på private tomter.
Ingeniørvesenet gjør dette så skånsomt som de kan, og forsøker så langt det er mulig og ikke frese snø inn på gårdsplasser og avkjørsler.
Ingeniørvesenet følger her § 43 i veglova og bestemmelser fra Vegdirektoratet.

Brøyteskader på gjerder og hekker

Kommunen vil vanligvis erkjenne ansvar for skade på gjerder og annet som skyldes direkte påkjørsel eller uaktsom opptreden.
Erstatningskrav kan sendes til Kristiansand kommune på denne e-postadressen.
Det er viktig å opplyse når skaden skjedde.
Send gjerne med bilde også.

NB: Ulempe i form av sand/grus samt noe skade på vegetasjon dekkes ikke.

Gratis brøytestikker

Har du en mur eller annet ut mot veien som kan være ekstra utsatt for skader under vintervedlikehold og brøyting,
kan du få utlevert brøytestikker hos ingeniørvesenets sentralanlegg på Dalane.

Strøsingel til eldre over 60 år

Civitan og Kristiansand kommune gir også alle kristiansandere over 60 år muligheten til å kjøpe strøsingel.
De som er interessert kan ringe inn bestillingen til kommunen: 38 07 95 00 (08.00-15.30).

Du kan også bestille strøsingelen på e-post

Husk å skrive adresse, telefonnummer og hvor mange sekker du ønsker å bestille.

Civitan får listene og kjører ut sekkene i løpet av en uke etter at bestillingen ble sendt. Hver sekk er på ca. 15 kilo, og du kan bestille så mange sekker du trenger. Prisen for singel og levering på døra er 50 kroner per sekk.

Siden det er strøsingel, og ikke sand, blir den liggende lenger.

Kan jeg dumpe snø i sjøen?

Det er lov å dumpe snø som ikke inneholder avfall i sjøen. Kristiansand kommune benytter inntil videre egen dumpeplass på Tangen.
Dette er vurdert til å være et velegnet sted og kan benyttes av private etter avtale med ingeniørvesenet. Private kan avtale med leder for produksjonsfellestjenester Torfinn Jore i ingeniørvesenet. Kontakt Jore mandag-fredag mellom klokka 08.00 og 15.30. Dumping av snø andre plasser må alltid skje etter avtale med grunneier.

Kristiansand kommune har sammen med Statens vegvesen satt i gang et oppfølgingsprosjekt som vurderer miljømessig risiko ved dagens praksis
med å dumpe snø fra sentrale bystrøk ut i sjøen. 

Snø som kjøres vekk fra sentrumsområdene er ikke helt fri for avfall og miljøgifter, men Kristiansand kommune og ingeniørvesenet
bruker betydelige ressurser på å sørge for at minst mulig forurensing følger snøen over kaikanten. Forebyggende rydding og ekstra
feiing er noen av tiltakene.

Om du ønsker å dumpe snø i sjøen, må du selv ta ansvar for en vurdering om snøen egner seg til det. Det kan være å utføre forebyggende rydding, undersøke avfallsmengder ved nedsmelting, prøvetaking osv.

Kontaktinformasjon

Ingeniørvesenet

Vei og prosjektavdelingen

Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

4611 Kristiansand

Telefon: 380750 00

E-post