Beredskap

Norske kommuner har et grunnleggende ansvar for å ta vare på befolkningens sikkerhet og trygghet. Her finner du nyttig informasjon om beredskapen i Kristiansand kommune. På siden om egenberedskap i 72 timer er det lenke til kommunens 35 tilfluktsrom.