Viktige telefonnummer

Her finner du noen viktige telefonnummer

Viktige telefonnummer

Legevakt: 116 117 / 38 05 62 90

Nødnummer – ved fare for liv og helse
Brannvesenet: 110
Politiet: 112
Ambulanse: 113

Ikke-akutte henvendelser til nødetatene:
Brannvesenet: 478 14 000
Politiet: 02800
Sykehuset: 38 07 30 00

Kommunens innbyggertorg
Sentralbord: 38 07 50 00

Vakttelefon (utenom kontortid)
Ingeniørvesenet: 38 02 93 63

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Flomvarsling: 404 36 000 (08-21 alle dager)
Jordskredvarsling: 400 28 777 (08-21 alle dager)

Agder Energi Nett
Feilmelding: 38 60 72 72

Pårørendetelefon
Det er vanligvis politiets ansvar å betjene telefon for pårørende ved katastrofer og store hendelser. Hvis kommunen oppretter en slik tjeneste selv, er det kommunens sentralbordnummer 38 07 50 00 som skal benyttes.