Beredskap ved ekstremvær

Hva kan du gjøre og hva du bør tenke på ved varslet ekstremvær?

Beredskap ved ekstremvær

Under finner du informasjon om dette samt informasjon om hvilke offentlige instanser som gjør hva, og en oversikt over nyttige nettsteder for informasjon og viktige telefonnummer.

Ved en krise arbeider kommunen for å sikre at tjenester kan leveres for å sikre liv og helse, og at krisen i minst mulig grad rammer innbyggerne. Kommunen vil sikre kommunale bygg og eiendommer, småbåthavner, kommunale veier og områder og sikre rydding av trær, snø eller annet som er til hinder eller fare.


Ansvar for varsling og evakuering

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å varsle om fare for flom, skred og ras. NVE har også egen kontakttelefon for flomvarsling (404 36 000) og jordskredvarsling (400 28 777).

Politiet vil i alle situasjoner være ansvarlig for evakuering dersom liv og helse er i fare. Politi og kommune vurderer og koordinerer eventuell SMS-varsling til dem som oppholder seg i et utsatt eller rammet område. Kommunen støtter nødetatene ved enhver form av ekstremvær, eller annen krisesituasjon, for å sikre liv og helse.

Ved flom, skred og ras kan kommunens kriseledelse oppfordre til evakuering av utsatte områder i samarbeid med politiet. Byingeniøren har da ansvar for kriseberedskap og iverksetting av strakstiltak i samarbeid med politiet.

Egenberedskap ved flom

Sjekk at dreneringer holdes åpne for løv og kvister, og vær oppmerksom på sprekker eller andre unormale tilstander i terrenget.

Vær påpasselig ved ferdsel på veier som er rammet av oversvømmelse. Ikke la barn leke i flomvann. Store nedbørsmengder og flom kan føre til at kumlokk flytter på seg og skaper åpne hull i veien. Dette gjelder også i underganger hvor både rist og sluk kan ha blitt flyttet på grunnet store vannmengder. Flomvann i bebodde strøk vil også ha kloakk i seg og kan være helsefarlig.

Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser og elver eller bekker med stor vannføring. Erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred. Ta kontakt med kommunens sentralbord eller vakttelefon hvis du har behov for hjelp i forbindelse med flom eller skred. 

Egenberedskap ved kraftig regn og snø

Sjekk at takrennene er fri for løv og annet rusk. Har du en sluk ved eiendommen din, sjekk at den ikke er tett. Har du åpen båt, husk også å sjekke at lensehull ikke er tette.

Ved kraftig snøfall, pass på at tak skuffes og at istapper fjernes for å unngå fare.

Egenberedskap ved kraftig vind

Sjekk at løse gjenstander er festet godt eller tatt bort. Dette kan være trampoliner, utemøbler eller andre løse gjenstander som kan bli tatt av vinden og utgjøre fare for folk eller eiendom. Husk også å sikre båter godt.

Kontakt ved tre-velt

Dersom det er falt trær over kommunale veier er det kommunen som skal kontaktes. Ved trefall over fylkes-, riks- og europaveier er det Statens vegvesen 175. Er det trær som har falt over strømlinjer er det Agder Energi Nett som skal kontaktes.

Ha ditt eget beredskapslager og beredskapsplan

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler at alle (husstander) er forberedt på å klare seg selv i minst tre døgn hvis strøm, vann eller annen kritisk infrastruktur blir borte i en periode. Du er en del av Norges beredskap, og hvis du er forberedt på å ta vare på deg selv og de rundt deg i en krise, utgjør du en viktig forskjell for landets beredskap. Da bidrar du nemlig til at rednings- og beredskapsressursene kan prioritere de som er i størst nød.  

Ni liter vann per person, tørrmat, hermetikk og pålegg med god holdbarhet, kjeks og sjokolade er enkelte tips. Ha også nødvendige medisiner, førstehjelpsutstyr og hygieneartikler tilgjengelig.  For å holde varmen vil du trenge ved-, gass- eller parafinovn til oppvarming, grill eller kokeapparat som går på gass til matlagning. Husk også stearinlys, lommelykt med batterier, fyrstikker og lighter.  

Til telefonen bør du ha batteribank og mobillader som kan benyttes i bil. I tillegg er det viktig å ha en batteridrevet DAB-radio for å få informasjon, og vær kritisk til hvilken informasjon som blir formidlet under en krisesituasjon da enkelte kan ha som hensikt å spre falske nyheter. NRK P1 er Norges beredskapskanal.  

Husk også å ta vare på de rundt deg, og hvis det er mulig, hjelp de som kan behøve litt ekstra bistand ved en unormal situasjon.  

Lag også din egen beredskapsplan som inkluderer viktige telefonnumre, kontaktpersoner og eventuelle møtepunkter i en unormal situasjon, planen kan lages på egenberedskap. Se også mer informasjon på sikkerhverdag.