Velforening

Et kjennetegn ved velforeninger er at de ikke er basert på særinteresser, men  oppfordrer til helhetsløsninger innen boområdet. Dette kommer fram ved at velforeningene tar opp saker i nærmiljøet ut fra behov og ønsker som beboerne har.

Finn din velforening her

Er din velforening oppdatert?

Det er viktig at vi har riktig informasjon om velforeningens kontaktperson. Vennligst oppdater informasjon om din velforening.

Ved registrering av ny velforening, vennligst husk å legge ved et kart som viser geografisk avgrensning av velforeningen. Tips om vedtekter o.l. finner dere hos Velforbundet.  Kontakt gjerne Velforbundet for gode råd og veiledning.

Oppdater info  Registrere ny velforening

Behandling av personopplysninger

 

Finn din velforening i kartet

Velg kartgrunnlaget Velforeninger

Temakart

 

Nærmiljømidler

Velforeningene kan søke om nærmiljømidler til utendørs møteplasser, lek og aktiviteter. 

Søknadsfrist 1. mars