Velforening

På grunn av tekniske problemer, så er kommer ikke riktig informasjon vi har om velforeninger ut på våre nettsider. Informasjon som blir sendt inn blir lagret riktig i vårt sakssystem.

Et kjennetegn ved velforeninger er at de ikke er basert på særinteresser, men  oppfordrer til helhetsløsninger innen boområdet. Dette kommer fram ved at velforeningene tar opp saker i nærmiljøet ut fra behov og ønsker som beboerne har.

Finn din velforening her

På grunn av tekniske problemer, så er kommer ikke riktig informasjon vi har om velforeninger ut på våre nettsider. Informasjon som blir sendt inn blir lagret riktig i vårt sakssystem.

Er din velforening oppdatert?

Det er viktig at vi har riktig informasjon om velforeningens kontaktperson. Vennligst oppdater informasjon om din velforening.

Oppdater info

Finn din velforening i kartet

Velg kartgrunnlaget Velforeninger

Temakart

Registrere ny velforening?

Ved registrering av ny velforening, vennligst fyll ut dette skjemaet. Husk å legge ved et kart som viser geografisk avgrensning av velforeningen.

Registrere ny velforening

Tips om vedtekter o.l. finner dere hos Velforbundet.  Kontakt gjerne Velforbundet for gode råd og veiledning.

Nærmiljømidler

Velforeningene kan søke om nærmiljømidler til utendørs møteplasser, lek og aktiviteter. 

Søknadsfrist 1. mars