Temakart

Temakart

Bilde av temakart

Her finner du bl.a. bosoneparkering, sykkelkart, luftsonekart, velforering og rodekart

Luftsonekartet er et overordnet kart, som brukes i plan- og byggesaker for vurdering av luftkvaliteten i aktuelt område. Kartet er utarbeidet i henhold til Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520/2012) (ekstern lenke). Veileder for luftforurensning

Nettleser

Vi anbefaler at du bruker Microsoft Edge eller Google Chrome da enkelte kartfunksjoner fungerer dårlig i Internet Explorer.

Feil i kartet?

Feil i kartene kan meldes til Eva Høksaas