Trenger du noen å snakke med?

Her finner du både lokale og nasjonale tjenester som kan hjelpe deg.

Kommunale og lokale tjenester

 

Barnevernstjenesten

Barneverntjenesten kan hjelpe deg

Drop-in Livsmestring

Vi kan tilby samtaler, veiledning og praktisk hjelp til deg som er over 25 år og har utfordringer med å mestre hverdagen. 

Drop-in Livsmestring

Krisesenter for kvinner og menn

Stiftelsen Sørlandet Krisesenter har døgnåpent tilbud til kvinner og menn og deres barn. Tilbudene retter seg mot mennesker som er utsatt for vold, eller trusler om vold, fra mennesker i nær relasjon.
Krisesenter for kvinner: 38 10 22 00
Krisesenter for menn: 91 36 65 24

Preikes

Anonym chat og meldingstjeneste for deg som er elev på videregående skole eller lærling i Agder. Her er det bare å ta kontakt eller stille spørsmål om de trenger og lufte tanker eller lurer på noe.

Preikes.no

Psykososialt kriseteam

Har du eller en av dine nærmeste vært utsatt for en alvorlig ulykke, kan du få hjelp av psykososialt kriseteam. 

Psykososialt kriseteam

TryggEst  

TryggEst skal avdekke og håndtere vold og overgrep mot særlig sårbare voksne (personer over 18 år) som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.

TryggEst  

Ungdomstjenesten

Frivillig tilbud for deg mellom 16 -25 år som har utfordringer knyttet til rus, psykisk helse, har droppet ut av skole eller arbeidslivet, eller er i en vanskelig sosial situasjon.

Ungdomstjenesten

 

Nasjonale tjenester

Klikk på pilene så åpnes innholdet i seksjonen under overskriften. 

Hvordan snakke med barn og unge om krig og frykt?

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen er en gratis nødtelefon for barn og unge.
Den er åpen hele døgnet. Du kan ringe 116 111, sende SMS til 41 71 61 11 eller sende e-post til alarm@116111.no.

Helse-Norge, chattetjenester på ung.no

Lenke til Helse-Norge sin oversikt over chattetjenester for ungdom. 

Blå Kors chat-senter - snakk om mobbing og psykisk helse

SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no. Blå Kors Chat-senter står bak. Er du mellom 9 og 19 år kan du chatte med en fagperson om mobbing eller psyken, helt gratis og helt anonymt. 

Vanlig åpningstid: Mandag–torsdag kl. 14:30–21:00 og søndag kl. 15:00–21:00 

Kirkens SOS - døgnåpen telefon og chat for deg som har det vanskelig og har tunge tanker

Kirkens SOS har døgnåpen telefon og chatte-tjeneste. Ring 22 40 00 40. Kirkens SOS har også åpent hele døgnet i ferier og høytider som påske og jul.

Kors på halsen - snakk om det du har på hjertet

Kors på halsen (Røde kors) Telefon 80 03 33 21. Du kan også chatte eller maile en trygg voksen om det du har på hjertet. Det er gratis og du er anonym. Gjelder for deg som er under 18 år.

Mental Helse - hjelpetelefon og chat

116 123 er en gratis og døgnåpen telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt. Telefonen er åpen alle dager, året rundt, også på røde dager. 

Du kan også chatte eller skrive meldinger til en veileder.

UngePårørende - for deg med foreldre med sykdom eller rusproblemer 

UngePårørende.no - telefon for barn og unge pårørende: 90 90 48 48.
Åpningstiden er mandag og onsdag: kl. 10:00–19:00.
Tirsdag, torsdag, fredag: kl. 10:00–15:00.

Du kan også chatte, ringe eller sende epost. De som svarer har helse- og sosialfaglig utdanning og taushetsplikt, og sitter klare til å ta imot henvendelser fra både barn og voksne.

For deg med foreldre med rusproblemer 

BaRsnakk er et chattetilbud til deg som har foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt et rusproblem. Chatten er åpen søndag til torsdag kl. 17.00-20.00, og du kan skrive anonymt om det som opptar deg. Tilbudet drives av frivillige i organisasjonen Barn av rusmisbrukere.

UngePårørende.no - telefon for barn og unge pårørende: 90 90 48 48. Se også avsnitt over i denne artikkelen. 

Hjelpetelefon for deg som er seksuelt misbrukt

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte 800 57 000 har åpent hele døgnet og er et landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne. Pårørende til seksuelt misbrukte kan også ringe. Hjelpeapparatet kan også ringe denne telefonen for råd og veiledning.

Er mamma eller pappa i fengsel? Chat med en voksen

ifengsel.no er en chattetjeneste for deg som har en mamma eller pappa i fengsel, er pårørende, eller kjenner noen som har en forelder i fengsel. Her kan du snakke om fengsel, hvordan du har det eller ting du tenker på eller lurer på rundt dette.

Du kan chatte hver onsdag og fredag fra kl. 15.00 til 22.00.

Etteradopsjon.no

Etteradopsjon.no er et gratis lavterskel tilbud som er finansiert av Bufdir. Tjenesten skal gi råd og veiledning til adopterte fra utlandet og deres adoptivfamilie.

Adopterte og deres familier og nettverk kan kontakte koordinator om smått eller stort, og bli møtt av noen som lytter og gir råd og veiledning.

Siden har også chattefunksjon.