TryggEst

TryggEst.jpg

KORT FORTALT

  • TryggEst skal avdekke og håndtere vold og overgrep mot særlig sårbare voksne (personer over 18 år) som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.
  • Det kan være fordi den voksne har en fysisk/psykisk/kognitiv funksjonsnedsettelse, er eldre eller rusavhengige.
  • Sårbare og risikoutsatte voksne er mer utsatt for vold og overgrep enn andre. Volden kan være fysisk, psykisk, seksuell, økonomisk, eller det kan være omsorgssvikt/forsømmelse.

Kristiansand kommune har tatt i bruk TryggEst som skal gi vern av risikoutsatte voksne.

TryggEst er et system for å melde om bekymring. Alle kan varsle om overgrep til TryggEst.

Brosjyrer på flere språk  

Når du kontakter TryggEst får du snakke med noen som har erfaring med mennesker som har det vanskelig. Her kan du få hjelp og råd dersom du er utsatt for vold og overgrep eller er bekymret for at andre er det.

Telefonen nedenfor er betjent av fagfolk. Der får du hjelp og råd. 

  

Kontaktinformasjon

TryggEst

Telefon betjent av fagfolk:
48 21 86 59 fra 09.00-14.00 på hverdager 
E-post   

Dersom situasjonen er akutt, kontakt nødetatene på 112 (politi) eller 113 (helse).