Mestringsverktøy og podcast

Mestringsverktøy, selvivaretakelse og selvhjelp krever at du retter fokus mot deg selv som pårørende. Det handler om deg og at du gjennom å være bevisst egne tanker og handlinger kan få mer kontroll og kjenne deg mindre overveldet, samt få mer energi. 

Drop-in for pårørende kan vi snakke om ulike mestringsverktøy og øvelser tilpasset din situasjon.

Mestringskurset for pårørende går vi gjennom ulike mestringsverktøy og øvelser pårørende har glede av.

Nettressurser med mestringsverktøy

Pårørendesenteret i Stavanger har en egen nettside med ulike mestringsverktøy som enkelt kan tas i bruk. 

Helsenorge finnes en egen nettside med ulike mestringsverktøy. Der finnes en egen side som heter "Lev" hvor du kan få hjelp til å endre helsevaner og livsstil. Her er fem råd for økt livskvalitet og sterkere psykisk helse.

Ønsker du å jobbe med følelser og regulering av følelser for deg eller den du er pårørende til, kan følelseskompasset.no være til stor hjelp.

Ønsker du å jobbe med stressmestring, kan Stressmestringsverktøyet SMART være til hjelp.

Her er en enkel arbeidsbok med åtte tips om hverdagsmestring som kan være nyttig. Den er utviklet av Vekst psykologtjenester.

REACT er en nettbasert verktøykasse for pårørende til personer med psykose. 

Senter for krisepsykologi har en oversikt over selvhjelpsmetoder for deg som har opplevd traumatiske opplevelser, inkludert flashbacks og søvnvansker. 

Er du pårørende til personer som har flyktet til Norge? Ressursportalen flyktning.net har informasjon, filmer og verktøy som kan være til hjelp. RVTS har utviklet selvhjelpsverktøy, filmer og og informasjonsbrosjyrer på ulike språk som finnes her. Brosjyrene og filmene heter "Til deg som har opplevd krig", "Til deg som ikke får sove" og "Barn og krig".

Her er link til den danske lydboken "Lær at tackle hverdagen som pårørende" utviklet av Sunhedsopplysningen i Danmark.

Drop-in livsmestring under "Hva kan du gjøre selv?" finnes flere selvhjelpsverktøy.

Podkast og apper

Pårørendepodden

Pårørendealliansen har laget en egen pod om det å være pårørende.

Pårørendepraten

Pårørendesenteret i Stavanger sin podkast om ulike temaer som angår pårørende i Norge.

Sorgens kapittel

Denne podkasten tar for seg hvordan det kan være å miste noen som står deg nær.

Webpsykologene: Sinnsyn

Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.

Noiapodden

En podkastserie om panikkangst spesielt og angst generelt. Vi snakker om hva angst er, angsten for angsten, tvang, og hva man kan gjøre som pårørende.

Selvmordspodden

I Selvmordspodden ønsker de å få mer åpenhet om selvmord, og målet er #ikke1til! De har valgt å ha hovedfokus på unge menn som er usynlig deprimerte - det vil si - ingen vet om at de sliter med slike tanker og klarer ikke snakke om det.

Recoverypodden

Dette er en podkast som handler om recovery - altså det å få det bedre.

Hvordan har du det man-podden

Dette er en podkast hvor de tøffe gutta skal snakke om følelser. 

Guro og Guro-podden

Her snakkes det om hvordan livet ble som det ble, og hvordan vi håndterer det.

Jeg er også pårørende-podden

Dette er en dansk podkast om det å være pårørende.

Kraft-podden

Her snakkes det med mennesker som kan inspirere og gi innspill til hvordan vi bedre kan takle denne spesielle tiden vi er inne i.

Foreldrekoden

Her snakkes det om dagligdagse problemstillinger i helt vanlige barnefamilier. Foreldrekoden bringer konkrete tips og råd for å gjøre din hverdag litt enklere. 

Mindfulnespodden

Her kan du lære pusteøvelser og lære mer om hvorfor oppmerksomt nærvær kan være godt for deg.  

Oppmerksomt nærvær og pustepause

Her finner du ulike lydfiler med pusteøvelser og øvelser i tilstedeværelse.

Usynlige tigre podden

Podkasten som vil gi folk kunnskap og innsikt om rus, rusproblemer, pårørende og hjelpetilbud i Norge.

VI-appen

VI-appen er et enkelt og effektivt hverdagsverktøy som gir par faglige råd og inspirasjon til gode samtaler slik at parforholdet styrkes.