Søknad

Søknad om tjenester eller kommunal bolig behandles av Forvaltning og koordinering i Helse og mestring.

Det kan søkes om: Hjemmetjenester, oppfølgingstjenester for rus eller psykisk helse, institusjonstjenester, koordinator/individuell plan, bolig med bemanning, rehabilitering, aktivitetstilbud og/eller kommunal hjelp til egnet bolig. Du finner det digitale skjemaet her, og under de aktuelle fagfeltene som er beskrevet på denne siden.

 

Søknad om tjenester og bolig (Digital)

Søknad om tjenester (PDF)

Søknad om tjenester (Word)

Søknad om kommunal bolig (PDF)

Søknad om kommunal bolig (Word)

 

Behandling av personopplysninger

Fullmakt

Informasjon om helse- og omsorgstjenester i Kommunalt pasient- og brukerregister