Besøk på sykehjem og i omsorgsbolig

Omsorgssenteret er beboerens hjem, og besøkende er hjertelig velkommen når det måtte passe for beboeren. Hvis besøkende ønsker å finne spesielt gode tidspunkter å komme på besøk, kan avdelingen kontaktes.

Vi har noen retningslinjer som er viktige for å beskytte våre beboere:

Besøkende bør holde seg hjemme når man er syk, og bruke munnbind når man har lette forkjølelses/luftveissymptomer eller har restsymptomer.

Besøk sykehjem/omsorgsbolig - nærmere beskrivelse

 

 • Beboere i helse- og omsorgsinstitusjoner skal få og/eller dra på besøk.
 • Det bør legges til rette for besøk hos isolerte beboere.
 • Det bør legges til rette for for at besøkende som er smittet av covid-19 kan komme på besøk til pasient ved alvorlig sykdom. Besøk avtales med avdelingen på forhånd. 

 

Sykehjem: Rutine for besøk til beboere med mistanke om eller bekreftet covid-19
 • Besøk må skje i isolatet (enerom)
 • Besøk avtales mellom ansatte og pårørende i forkant. Pårørende må få et tidspunkt de skal møte opp på.
 • Ved bekreftet Covid 19 skal den besøkende, under veiledning av personell, ta på seg smittevernutstyr (kirurgisk munnbind type II eller IIR, øyebeskyttelse, frakk med lange ermer og hansker) før de går inn i beboerens rom. 
 • Dersom det bare er mistanke om covid-19,men ikke bekreftet- anbefales munnbind og øyebeskyttelse som et minimum.
 • Besøkende må få informasjon om hvordan de kan tilkalle personalet. De skal ikke forlate rommet i løpet av besøket. 
 • Når besøket er over, får besøkende veiledning av personalet i avkledning av smittevernutstyr og utføring av håndhygiene.

Hvis en beboer/pasient er alvorlig syk eller ligger for døden (uansett årsak) og er på enerom, bør det legges til rette for at besøkende som er smittet av covid-19 kan komme på besøk til pasient ved alvorlig sykdom. Besøk avtales med avdelingen på forhånd. 

Pårørende som er bekreftet smittet, eller mistenkt smittet bruker fullt beskyttelsesutstyr. Dersom den døende er smittet, bruker pårørende fullt beskyttelsesutstyr.

Ansatte som oppholder seg i rommet med besøkende med covid-19, skal benytte følgende beskyttelsesutstyr:

 • kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR)
 • frakk med lange ermer
 • hansker
 • øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)  

NB! Den /de som er på besøk har selv ansvar for å overholde smittevernsrutinene!

 

Omsorgsbolig: Rutine for besøk til beboere med mistanke om eller bekreftet covid-19  
 • Besøk må skje i leiligheten/isolat
 • Besøk må avtales mellom ansatte og pårørende. Pårørende må få et tidspunkt de skal møte opp på.
 • Ved bekreftet Covid 19 skal den besøkende, under veiledning av personell, ta på seg smittevernutstyr (kirurgisk munnbind type II eller IIR, øyebeskyttelse, frakk med lange ermer og hansker) før de går inn i beboerens rom. 
 • Dersom det bare er mistanke om covid-19,men ikke bekreftet- anbefales munnbind og øyebeskyttelse som et minimum.
 • Besøkende må få informasjon om hvordan de kan tilkalle personalet. De skal ikke forlate leiligheten i løpet av besøket. 
 • Det avtales på forhånd hvor lenge besøket skal vare. Når besøket er over, får besøkende veiledning av personalet i avkledning av smittevernutstyr og utføring av håndhygiene.

Hvis en beboer ligger for døden (uansett årsak) , bør det tilrettelegges for at besøkende som er smittet av covid-19 kan komme på besøk til pasient ved alvorlig sykdom. Besøk avtales med avdelingen på forhånd. 

Pårørende som er bekreftet smittet, eller mistenkt smittet bruker fullt beskyttelsesutstyr.  Dersom den døende er smittet, bruker pårørende fullt beskyttelsesutstyr.

Ansatte som oppholder seg i rommet med besøkende med covid-19, skal benytte følgende beskyttelsesutstyr:

 • kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR)
 • frakk med lange ermer
 • hansker
 • øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)

NB! Den /de som er på besøk har selv ansvar for å overholde smittevernsrutinene!