Besøk på sykehjem og i omsorgsbolig

Omsorgssenteret er beboerens hjem, og besøkende er hjertelig velkommen når beboeren ønsker. Det er ikke noen definert besøkstid. Hvis besøkende ønsker å finne spesielt gode tidspunkter å komme på besøk, kan avdelingen kontaktes.

Vi har noen retningslinjer som er viktige for å beskytte våre beboere:

Besøkende bør holde seg hjemme når man er syk, og bruke munnbind når man har lette forkjølelses/luftveissymptomer eller har restsymptomer.

Besøkende bør også holde seg hjemme hvis de har, eller nylig har hatt symptomer på diaré og/eller oppkast (siste 48 timer).

Besøk sykehjem/omsorgsbolig - nærmere beskrivelse

 • Beboere i helse- og omsorgsinstitusjoner skal få og/eller dra på besøk.
 • Det bør legges til rette for besøk hos isolerte beboere.
 • Det bør legges til rette for for at besøkende som har luftveissymptomer kan komme på besøk til pasient ved alvorlig sykdom. Besøk avtales med avdelingen på forhånd. 
Sykehjem: Rutine for besøk til beboere med mistanke om eller bekreftet luftveisinfeksjon
 • Besøk må skje i isolatet (enerom)
 • Besøk avtales mellom ansatte og pårørende i forkant. Pårørende må få et tidspunkt de skal møte opp på.
 • Hos isolert beboer bruker den besøkende, under veiledning av personell,  smittevernutstyr (kirurgisk munnbind type II eller IIR, øyebeskyttelse, frakk med lange ermer og hansker) før de går inn i beboerens rom. 
 • Besøkende må få informasjon om hvordan de kan tilkalle personalet. De skal ikke forlate rommet i løpet av besøket. 
 • Når besøket er over, får besøkende veiledning av personalet i avkledning av smittevernutstyr og utføring av håndhygiene.
 • De bør ikke besøke andre beboere etterpå.

Hvis en beboer/pasient er alvorlig syk eller ligger for døden (uansett årsak) og er på enerom, bør det legges til rette for at besøkende som er smittet av luftveisinfeksjon kan komme på besøk til pasient ved alvorlig sykdom. Besøk avtales med avdelingen på forhånd. 

 • Pårørende som har symptomer på luftveisinfeksjon bruker fullt beskyttelsesutstyr. Dersom den døende er smittet, bruker pårørende fullt beskyttelsesutstyr.
 • Ansatte som oppholder seg i rommet med besøkende med luftveisinfeksjon skal holde avstand eller benytte munnbind.   

NB! Den /de som er på besøk har selv ansvar for å overholde smittevernsrutinen

Omsorgsbolig: Rutine for besøk til beboere med mistanke om eller bekreftet luftveisinfeksjon
 • Besøk må skje i leiligheten/isolat
 • Besøk må avtales mellom ansatte og pårørende. Pårørende må få et tidspunkt de skal møte opp på.
 • Hos isolert beboer bruker den besøkende, under veiledning av personell,  smittevernutstyr (kirurgisk munnbind type II eller IIR, øyebeskyttelse, frakk med lange ermer og hansker) før de går inn i beboerens rom. 
 • Besøkende må få informasjon om hvordan de kan tilkalle personalet. De skal ikke forlate rommet i løpet av besøket. 
 • Når besøket er over, får besøkende veiledning av personalet i avkledning av smittevernutstyr og utføring av håndhygiene.
 • De bør ikke besøke andre beboere etterpå.

Hvis en beboer ligger for døden (uansett årsak) , bør det legges til rette for at besøkende som er smittet av luftveisinfeksjon kan komme på besøk til pasient ved alvorlig sykdom. Besøk avtales med boligen på forhånd. 

 • Pårørende som har symptomer på luftveisinfeksjon bruker fullt beskyttelsesutstyr. Dersom den døende er smittet, bruker pårørende fullt beskyttelsesutstyr.
 • Ansatte som oppholder seg i rommet med besøkende med luftveisinfeksjon skal holde avstand eller benytte munnbind.

NB! Den /de som er på besøk har selv ansvar for å overholde smittevernsrutinene!