Besøk på sykehjem og i omsorgsbolig

Gjester er velkomne til besøk til beboere på sykehjem og omsorgsboliger, men det er viktige restriksjoner, og alle besøkende må ta kontakt med avdelingen og avtale på forhånd.

Midlertid besøksrutine fra 20. januar

Rutinen gjelder omsorgssentre inntil videre

Til pårørende ved omsorgssentrene

Kommunalsjefområde omsorgssenter følger opp nasjonale råd og regler. Alle bør fortsatt begrense sosial kontakt, men det åpnes nå opp for at man kan ha besøk av inntil 5 gjester. Dette gjelder også beboere ved omsorgssentre.

 • Beboere ved omsorgssentre kan ha besøk av inntil 5 gjester, dersom minst 1 meters avstand kan overholdes 
 • Pårørende som kommer fra et område med høy lokal smitterisiko til et område med lav smitterisiko, bør ved samvær med beboer holde 2 meters avstand. Dersom dette ikke lar seg gjøre, anbefales munnbind.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/

Besøk ut av omsorgssenter

Besøk ut

Besøk sykehjem   

Rutinene er basert på  Helsedirektoratets og FHIs retningslinjer.

Det må så langt som mulig legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-epidemien. Det å ikke kunne ha kontakt med sine nærmeste over lang tid vurderes som uheldig med hensyn til psykososial helse, og er også etisk problematisk.

Helsedirektoratet om besøk   

Fysiske besøk må avklares med institusjonen i forkant, og smittevernrådene nedenfor følges. 

Rutiner for besøk deles inn i to kategorier.

1. Rutine for besøk til beboere uten mistanke om eller påvist Covid-19
 • Besøk avtales mellom ansatte og pårørende i forkant.Det foreligger ikke spesifikke tidsbegrensninger for pårørende.
 • Pårørende eller andre som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller har bekreftet covid-19, skal som hovedregel ikke komme på besøk (unntak når beboer ligger for døden- se under). Dette avklares på forhånd.
 • Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i land utenfor Norge, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Dette avklares på forhånd.
 • Besøk bør skje utendørs, i eget besøksrom nær institusjonens inngang eller på beboers rom.
 • Besøk må tilrettelegges slik at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre.
 • Det føres protokoll over besøkende og dato for besøket.
 • Besøkende hentes av ansatt utenfor hovedinngangen.
 • Besøkende skal utføre håndhygiene før de går inn i omsorgssenteret.
 • Besøkende informeres om å holde minst 1 meters avstand til beboere/pasienter og ansatte, gå direkte til rommet/ besøksrommet, og ikke oppholde seg i fellesarealer. Det informeres om håndhygiene og hostehygiene.
 • Besøkende må få informasjon om hvordan de kan tilkalle personalet. De skal ikke forlate rommet i løpet av besøket.
 • Ved besøkets slutt, desinfiserer besøkende hyppige berørte punkter på beboerrom, samt toalett dersom dette har blitt benyttet. Sprit til desinfisering må være tilgjengelig.
 • Besøkende går deretter rett ut av bygningen.

Også ved besøk utendørs må alle utføre håndhygiene ved ankomst og holde minst 1 meters avstand til beboer/pasient og ansatte.  

NB! Den /de som er på besøk har selv ansvar for å overholde smittevernsrutinene! Ved lokale smitteutbrudd kan det være nødvendig å begrense besøk for beboergrupper som kan ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved covid-19.  

2.  Rutine for besøk til beboere med mistanke om eller bekreftet Covid-19
 • Besøk må skje i isolatet (enerom)
 • Besøk avtales mellom ansatte og pårørende i forkant. Pårørende må få et tidspunkt de skal møte opp på.
 • Det føres protokoll over besøkende og dato for besøket. Pårørende eller andre som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller har bekreftet covid-19, skal som hovedregel ikke komme på besøk (unntak når beboer ligger for døden- se under). Dette avklares på forhånd.
 • Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i land utenfor Norge, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Dette avklares på forhånd.
 • Besøkende hentes av ansatt utenfor hovedinngangen.
 • Besøkende skal utføre håndhygiene før de går inn i omsorgssenteret. Samt informeres om å holde minst 1 meters avstand til beboere/pasienter og ansatte, gå direkte til rommet, og ikke oppholde seg i fellesarealer. Ansatt følger besøkende til beboerrom.
 • Det bør vurderes om ansatt er tilstede under hele besøket, for å sikre at smitteverntiltakene blir fulgt opp.
 • Den besøkende skal, under veiledning av personell, ta på seg smittevernutstyr (kirurgisk munnbind type II eller IIR, øyebeskyttelse, frakk med lange ermer og hansker) før de går inn i beboerens rom. Besøkende skal ikke sitte på sengekanten, men på egen stol.
 • Besøkende må få informasjon om hvordan de kan tilkalle personalet. De skal ikke forlate rommet i løpet av besøket. De må heller ikke benytte beboers toalett under besøket. 
 • Det avtales på forhånd hvor lenge besøket skal vare. Når besøket er over, får besøkende veiledning av personalet i avkledning av smittevernutstyr og utføring av håndhygiene.
 • Besøkende følges ut av ansatte.    

NB! Den /de som er på besøk har selv ansvar for å overholde smittevernsrutinene! Ved lokale smitteutbrudd kan det være nødvendig å begrense besøk for beboergrupper som kan ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved covid-19.  

Beboer/pasient ligger for døden - uansett årsak

Hvis en beboer/pasient ligger for døden (uansett årsak) og er på enerom, bør det gjøres unntak fra hovedregelen om at pårørende som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller er bekreftet med covid-19 ikke skal komme på besøk.

Pårørende må da benytte munnbind. Ansatte som oppholder seg i rommet med besøkende med covid-19, skal benytte følgende beskyttelsesutstyr:

 • Kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR)
 • Frakk med lange ermer
 • Hansker
 • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)  

Kun ved helt spesielle smittevernutfordringer kan en nedlegge forbud mot samvær med en døende beboer.

NB! Den /de som er på besøk har selv ansvar for å overholde smittevernsrutinene! Ved lokale smitteutbrudd kan det være nødvendig å begrense besøk for beboergrupper som kan ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved covid-19.  

Besøk omsorgsbolig

Rutinene er basert på  Helsedirektoratets og FHIs retningslinjer.

Det må så langt som mulig legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-epidemien. Det å ikke kunne ha kontakt med sine nærmeste over lang tid vurderes som uheldig med hensyn til psykososial helse, og er også etisk problematisk.

Helsedirektoratet om besøk   

Fysiske besøk må avklares med institusjonen i forkant, og smittevernrådene nedenfor følges. 

Rutiner for besøk deles inn i to kategorier.

1. Rutine for besøk til beboere i omsorgsbolig uten mistanke om, eller påvist Covid-19
 • Det er ønskelig at besøk avtales mellom pårørende og ansatte i forkant på grunn av smittevernhensyn. Det foreligger ikke spesifikke tidsbegrensninger.
 • Pårørende eller andre som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller har bekreftet covid-19, skal som hovedregel ikke komme på besøk (unntak når beboer ligger for døden- se under). Dette avklares på forhånd.
 • Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i land utenfor Norge, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Dette avklares på forhånd.
 • Besøk innendørs må foregå i egen leilighet.
 • Det føres protokoll over besøkende og dato for besøket.
 • Antall besøkende samtidig bør begrenses, slik at nødvendig avstand til andre kan opprettholdes. Det må holdes minst 1 meters avstand til andre.
 • Det anbefales at besøkende hentes av ansatt utenfor hovedinngangen.
 • Besøkende skal utføre håndhygiene før de går inn i omsorgssenteret.
 • Besøkende informeres om å holde minst 1 meters avstand til beboere og ansatte, gå direkte til leiligheten, og ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • Det informeres om håndhygiene og hostehygiene.
 • De besøkende må få informasjon om hvordan de kan tilkalle personalet. De skal ikke forlate leiligheten i løpet av besøket.
 • Besøkende kan ikke benytte fellesareal.
 • Hyppig berørte punkter og overflater desinfiseres av besøkende før de forlater leiligheten, samt toalett dersom dette er benyttet.
 • Besøkende går selv ut av bygget når besøket er avsluttet  
 • Også ved besøk utendørs må alle utføre håndhygiene ved ankomst og holde minst 1 meters avstand til beboer/pasient og ansatte.   

NB! Den /de som er på besøk har selv ansvar for å overholde smittevernsrutinene! Ved lokale smitteutbrudd kan det være nødvendig å begrense besøk for beboergrupper som kan ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved covid-19.  

2. Rutine for besøk til beboere i omsorgsbolig med mistanke om eller bekreftet Covid-19  
 • Besøk må skje i leiligheten/isolat.
 • Besøk må avtales mellom ansatte og pårørende. Pårørende må få et tidspunkt de skal møte opp på.
 • Pårørende eller andre som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller har bekreftet covid-19, skal som hovedregel ikke komme på besøk (unntak når beboer ligger for døden- se under). Dette avklares på forhånd.
 • Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i land utenfor Norge, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Dette avklares på forhånd.
 • Det føres protokoll over besøkende og dato for besøket.
 • Besøkende hentes av ansatt utenfor hovedinngangen.
 • Besøkende skal utføre håndhygiene før de går inn i omsorgssenteret. Samt informeres om å holde minst 1 meters avstand til beboere og ansatte, gå direkte til leiligheten, og ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • Det bør vurderes om ansatt er tilstede under hele besøket, for å sikre at smitteverntiltakene blir fulgt opp.
 • Den besøkende skal, under veiledning av personell, ta på seg smittevernutstyr (kirurgisk munnbind type II eller IIR, øyebeskyttelse, frakk med lange ermer og hansker) før de går inn i beboerens leilighet. Besøkende skal ikke sitte på sengekanten, men på egen stol.
 • Besøkende må få informasjon om hvordan de kan tilkalle personalet. De skal ikke forlate leiligheten i løpet av besøket. De må heller ikke benytte beboers toalett under besøket. 
 • Det avtales på forhånd hvor lenge besøket skal vare. Når besøket er over, får besøkende veiledning av personalet i avkledning av smittevernutstyr og utføring av håndhygiene.
 • Besøkende følges ut av ansatte.  

NB! Den /de som er på besøk har selv ansvar for å overholde smittevernsrutinene! Ved lokale smitteutbrudd kan det være nødvendig å begrense besøk for beboergrupper som kan ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved covid-19.  

Beboer/pasient ligger for døden - uansett årsak

Hvis en beboer/pasient ligger for døden (uansett årsak) og er på enerom, bør det gjøres unntak fra hovedregelen om at pårørende som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller er bekreftet med covid-19 ikke skal komme på besøk.

Pårørende må da benytte munnbind. Ansatte som oppholder seg i rommet med besøkende med covid-19, skal benytte følgende beskyttelsesutstyr:

 1. kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR)
 2. frakk med lange ermer
 3. hansker
 4. øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)  

Kun ved helt spesielle smittevernutfordringer kan en nedlegge forbud mot samvær med en døende beboer.

NB! Den /de som er på besøk har selv ansvar for å overholde smittevernsrutinene! Ved lokale smitteutbrudd kan det være nødvendig å begrense besøk for beboergrupper som kan ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved covid-19.