Besøk på sykehjem og i omsorgsbolig

Gjester er velkomne til besøk til beboere på sykehjem og omsorgsboliger, men det er viktige restriksjoner, og alle besøkende må ta kontakt med avdelingen og avtale på forhånd.

Det er veldig gledelig at besøkende endelig kan ønskes velkommen igjen på sykehjem og i omsorgsbolig. 

Det er laget generelle regler for hvordan beboere kan ta i mot besøk. Det enkelte sykehjem eller omsorgsboliger tilpasser disse reglene til sine lokale forhold.

Følgende regler for besøk gjelder

Regler for besøk til sykehjem fra 15. mai

Rutinen gjelder besøk til beboere i sykehjem uten mistanke om eller påvist Covid-19. Det er egen rutine ved mistanke eller påvist smitte, og besøkende får mer informasjon når de tar kontakt på forhånd.

 • Besøk bør fortrinnsvis skje utendørs eller i eget besøksrom nær institusjonens inngang.
 • Besøksrommet må legges til rette slik at det er mulig å holde minst en meters avstand til andre.
 • Det føres protokoll over besøkende og dato for besøket.
 • Pårørende som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller har bekreftet covid-19, skal som hovedregel ikke komme på besøk (unntak når beboer ligger for døden- se under). Dette avklares på forhånd.
 • Besøk avtales mellom ansatte og pårørende i forkant. Pårørende må få et tidspunkt de skal møte opp på, for å unngå for mange besøkende samtidig. Tidsramme for besøk er innenfor en times varighet.
 • Besøkende hentes av ansatt/besøksvert utenfor hovedinngangen.
 • Besøkende skal vaske eller sprite hender før de går inn i omsorgssenteret.
 • Besøkende skal holde minst en meters avstand til beboere/pasienter og ansatte, gå direkte til besøksrommet, og ikke oppholde seg i fellesarealer. Det informeres om håndhygiene og hostehygiene.
 • Det bør vurderes om besøksverten er tilstede under hele besøket for å sikre at smitteverntiltakene blir fulgt opp av alle.
 • Dersom ikke besøksverten er til stede hele tiden, må besøkende må få informasjon om hvordan de kan tilkalle personalet. De skal ikke forlate rommet i løpet av besøket.
 • Besøkende følges ut av ansatte når besøket er slutt.
 • Hyppig berørte punkter på beboerrom desinfiseres etter besøket.
 • Dersom beboer ikke er mobil, bør det legges til rette for besøk i beboerens rom. Pårørende følges da direkte til og fra beboerens rom og skal ikke oppholde seg i fellesarealet, samt holde minst en meters avstand til beboeren inne på rommet. De må heller ikke benytte beboers toalett under besøket.
 • Også ved besøk utendørs må alle vaske eller sprite hender ved ankomst og holde minst en meters avstand til beboer/pasient og ansatte. Når pasient/beboer har behov for rullestol, bør besøksverten trille denne.

Hvis en beboer/pasient ligger for døden (uansett årsak) og er på enerom, bør det gjøres unntak fra hovedregelen om at pårørende som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller er bekreftet med covid-19 ikke skal komme på besøk.

Pårørende må da benytte munnbind. Ansatte som oppholder seg i rommet med besøkende med covid-19, skal benytte følgende beskyttelsesutstyr:

 • Kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR)
 • Frakk med lange ermer
 • Hansker
 • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)

 Kun ved helt spesielle smittevernutfordringer kan en nedlegge forbud mot samvær med en døende beboer.

Den eller de som er på besøk har selv ansvar for å overholde smittevernsrutinene.

Regler for besøk i omsorgsbolig fra 27. mai

Rutinen gjelder besøk til beboere uten mistanke om eller påvist Covid-19. Det er egen rutine ved mistanke eller påvist smitte,og besøkende får mer informasjon når de tar kontakt på forhånd.

 • Besøk bør fortrinnsvis skje utendørs når været tillater det
 • Besøk innendørs må foregå i egen leilighet
 • Det må holdes minst 1 meters avstand til andre
 • Det føres protokoll over besøkende og dato for besøket
 • Pårørende som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller har bekreftet covid-19, skal som hovedregel ikke komme på besøk (unntak når beboer ligger for døden- se under). Dette avklares på forhånd.
 • Besøk må avtales mellom ansatte og pårørende. Pårørende må få et tidspunkt de skal møte opp på, for å unngå for mange besøkende samtidig
 • Antall besøkende samtidig bør begrenses, slik at nødvendig avstand til andre kan opprettholdes
 • Besøkende hentes av ansatt/besøksvert utenfor hovedinngangen
 • Besøkende skal utføre håndhygiene før de går inn i omsorgssenteret
 • Besøkende informeres om å holde minst en meters avstand til beboere og ansatte, gå direkte til leiligheten, og ikke oppholde seg i fellesarealer
 • Det informeres om håndhygiene og hostehygiene
 • De besøkende må få informasjon om hvordan de kan tilkalle personalet. De skal ikke forlate rommet i løpet av besøket
 • Besøkende kan ikke benytte kjøkkenet
 • De må heller ikke benytte beboers toalett under besøket
 • Hyppig berørte punkter og overflater desinfiseres av besøkende før de forlater leiligheten
 • Besøkende følges ut av ansatte når besøket er slutt
 • Også ved besøk utendørs må alle utføre håndhygiene ved ankomst og holde minst 1 meters avstand til beboer/pasient og ansatte. Når pasient/beboer har behov for rullestol, bør besøksverten trille denne.

Hvis en beboer ligger for døden (uansett årsak) , bør det gjøres unntak fra hovedregelen om at pårørende som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller er bekreftet med covid-19 ikke skal komme på besøk.

Pårørende må da benytte munnbind. Ansatte som oppholder seg i rommet med besøkende med covid-19, skal benytte følgende beskyttelsesutstyr:

 • Kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR)
 • Frakk med lange ermer
 • Hansker
 • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)

Kun ved helt spesielle smittevernutfordringer kan en nedlegge forbud mot samvær med en døende beboer.

Den eller de som er på besøk har selv ansvar for å overholde smittevernsrutinene.