Dips samspill

Pålogging Dips samspill

Hva er Dips samspill

Dips samspill er en skybasert løsning for individuell plan (IP) eller enkelt samspill for deg som har koordinator, men ikke ønsker IP. Det er en digital plattform for enkel samhandling og informasjonsdeling i ansvarsgruppa. Løsningen er tilgjengelig både fra internet og fra Norsk Helsenett. 

Den har en sikker pålogging enten via ID-porten (bank-ID) eller ved to-trinns innlogging med passord, brukernavn og engangskode.

Ønsker du å vite mer om dette fagsystemet kan du lese mer her: DIPS Samspill

Koordinator gir deg tilgang

Har du fått vedtak på IP og det er utpekt en koordinator for deg, eller du skal være deltaker i en ansvarsgruppe,  vil du etterhvert ble bedt om å fylle ut dette skjemaet for at du skal få tilgang til DIPS Samspill:

Autorisasjonsskjema DIPS Samspill

Skjemaet skal deretter leveres til koordinator som oppretter tilgang for deg.

Hvorfor må jeg oppgi fødselsnummer, mobilnummer og e-post?

Fødselsnummer, mobilnummer og e-post-adresse benyttes kun for å legge deg til som bruker av Dips samspill, slik at du kan logge deg inn i systemet og vi kan sikre at du er du. Ingen av disse opplysningene blir tilgjengelig for noen av deltakerne i ansvarsgruppa. Mobilnummer og e-post adresse benyttes av systemet for å sende deg en sikret melding når det har kommet en internmelding i en plan du er deltaker i. Det er ingen kostnader for deg knyttet til dette. 

Datatilsynet om fødselsnummer:

"Et fødselsnummer er et ellevesifret identifikasjonsnummer. Alle som er folkeregistrert i Norge har et fødselsnummer. Nummeret regnes ikke som en sensitiv personopplysning og er ikke taushetsbelagt"

Les mer her:  Fødselsnummer | Datatilsynet

Personvernerklæring Dips Samspill

Veiledere og e-læringsprogram i bruk av Dips samspill

Miniveileder i Dips samspill - Individuell plan (for deg som har koordinator og IP)

Miniveileder i Dips samspill - Enkelt samspill (for deg som har koordinator uten IP)

For deg som ønsker en enda mer kunnskap om hvordan du jobber i Dips samspill, så kan du be koordinator oversende "Veiledere i Dips samspill  for planeier, foresatte og andre" som finnes i kommunens kvalitetssystem.

For deg som koordinator finnes det en egen veileder: Veileder i DIPS Samspill for koordinator versjon 4.0 (internt dokument i kvalitetssystemet) 

Koordinator kan også gi deg passord til et e-læringsverktøy om Dips samspill

 

Videoer om Dips samspill

Kursbase i Dips samspill

Det finnes en kursbase i Dips samspill der ansatte kan øve på systemet ved å lage fiktive brukere. Dnne ligger i fagsystemportalen eller på følgende internettadresse: Kursbase: Dips Samspill (åpen sone)