Strømmehaven

Kort fortalt

 • 42 nye omsorgsboliger for personer med demens åpner på Strømme høsten 2020
 • Sammen med eksisterende sykehjem og omsorgsboliger får senteret navnet Strømmehaven
 • Tilbudet representerer noe helt nytt i demensomsorgen i Kristiansand.

Konseptet

Beboerne skal fortsette å leve sitt liv så normalt som mulig. Daglige gjøremål og sosiale møteplasser i hjemlige omgivelser er kjernen i konseptet. Kompetente medarbeidere sikrer at beboerne får den hjelpen de har behov for. Kommunen utvikler et konsept der både pårørende, nettverk og frivillige kan bidra til å skape en hverdag med gode opplevelser for beboerne.

Strømmehaven skal bli noe helt nytt og annerledes i kommunens tilbud til personer med demens. Vinneren av arkitektkonkuransen er Danske Friis & Moltke Architects, i samarbeid med Lund + Slaatto og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter med sitt forslag «Byen for livet».

Strømmehaven består av både eksisterende og nye bygg. Slik skal det bli til slutt.Det nye anlegget utformes i sammenheng med det eksisterende sykehjemmet og omsorgsboliger på Strømme. Bygningsmassen skal utformes slik at det oppstår et atrium mellom ny og gammel bebyggelse. Her skal beboerne kunne bevege seg trygt og fritt på egenhånd.

Beboerne skal fortsette å leve sitt liv så normal som mulig. Daglige gjøremål og sosiale møteplasser i hjemlige omgivelser er kjernen i konseptet. Kompetente medarbeidere sikrer at beboerne får den hjelpen de har behov for. Kommunen utvikler et konsept der både pårørende, nettverk og frivillige kan bidra til å skape en hverdag med gode opplevelser for beboerne.

Strømmehaven består av både eksisterende og nye bygg. Slik skal det bli til slutt.

Det nye anlegget utformes i sammenheng med det eksisterende sykehjemmet og omsorgsboliger på Strømme. Bygningsmassen skal utformes slik at det oppstår et atrium mellom ny og gammel bebyggelse. Her skal beboerne kunne bevege seg trygt og fritt på egenhånd.

Store deler av arealet skal være tilgjengelig for nærmiljøet og folk flest. Strømmehaven skal også inneholde kafe, en liten butikk, frisør og fotterapi som vil være offentlig tilgjengelig.

Omsorgsboligene blir bygd i området som er indikert med en sirkel på kartet.

De 42 nye omsorgsboligene for personer med demens bygges som bokollektiv. Modellen tar utgangspunkt i De Hogeweyk i Nederland.

Det arbeides nå med utvikling av

Verdiforankring og faglig filosofi for omsorgstjenesten
Tverrfaglighet og driftsmodell
Bruk av frivillighet
Areal- og bygningsmessig utforming
Vinneren av arkitektkonkuransen er Danske Friis & Moltke Architects, i samarbeid med Lund + Slaatto og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter med sitt forslag «Byen for livet».

Prinsipper og kjennetegn

 • Det er et botilbud med døgnomsorg for personer med demens. Inne og ute kan beboerne være aktive i trygge og stimulerende omgivelser
 • Beboerne har et hjemlig tilbud basert på sine egne liv, erfaringer og behov
 • Medarbeidere og frivillige er kompetente og engasjerte. De tør å tenke nytt, og er stolte av å jobbe her
 • For alle i vårt nærmiljø er det et åpent og levende sted med aktivitet
 • For kommunen er det et kraftsenter for utvikling og nytenkning

Målet er at beboerne skal oppleve:

 • Hjemlighet
 • Kontinuitet i livet
 • Trygghet
 • Trivsel, velvære og mening
 • Bevegelsesfrihet
 • Deltakelse i samfunnet

Status

I to år arbeidet brukerrepresentanter, ansatte, arkitekter og prosjekteringsgruppe jobbet tett sammen og utviklet det fremtidige bygget. Utformingen tar utgangspunkt i visjonene og målsettingene om hjemlighet, gjenkjennelighet og integrering med samfunnet.

Helse og mestring arbeider videre i tiden fram mot åpning med utforming av detaljene i omsorgskonseptet.

Arkitekturpris

Strømmehaven vant 20. november 2018 en internasjonal arkitekturpris.

Det er tidsskriftet World Architecture News som står bak prisen, der vinnerne i de ulike klassene kåres av faglige arkitektjuryer. Strømmehaven vant prisen i klassen for fremtidige prosjekter i kategorien helse.

Tre prosjekter var med i finalerunden. I tillegg til Strømmehaven, var det ett i Kina og ett i Vietnam.

Anlegget

Det har vært vurdert om anlegget skulle bygges som et offentlig – privat samarbeid (OPS). Av hensyn til det store behovet for fleksibilitet i prosessen med å utvikle konseptet, er det valgt at kommunen bygger i egen regi.

Det er besluttet at omsorgstjenesten ikke skal konkurranseutsettes av hensyn til behovet for fleksibilitet i utvikling av det nye konseptet, og at omsorg for personer med demens er strategisk viktig for kommunen. Tjenesten til beboere gis derfor i kommunens egen regi.

Kristiansand Boligselskap KF bygger 42 omsorgsboliger for personer med demens.

Kristiansand Eiendom bygger i samme anlegg et dagsenter for 42 brukere og sonekontor for 40 ansatte.

Anlegget knyttes opp til eksisterende sykehjem og omsorgsboliger. Til sammen skal disse enhetene utgjøre et lite nabolag.

Entreprisen er tildelt BRG med oppstart av grunnarbeider desember 2018, og ferdigstillelse er september 2020.

 

Kontaktinformasjon