Søk omsorgstjeneste

Det er ikke mulig å søke plass på et bestemt omsorgssenter, men du har mulighet til å si fra dersom du har et spesielt ønske. Dette tas da med i saksbehandlingen før tildeling av plass.

Du søker på eget skjema som sendes til Kristiansand kommune, forvaltning og koordinering, Postboks 4, 4685 Nodeland

Det er forvaltning og koordinering som beslutter om søkere får plass, og eventuelt hvor søkeren får plass. 

Søknadsskjema (pdf)
Søknadsskjema (word)

Du kan også kontakte Innbyggertorg for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Nødvendige vedlegg:

  • Det kreves legeuttalelse i forbindelse med opphold på omsorgssenter

Forvaltning og koordinering behandler søknaden og fatter vedtak.

 

HVA KOSTER DET Å BO I STRØMMEHAVEN?

Pr. dags dato er prisene som følger: 

Husleie kr. 9000,-

Kost og husholdningsutgifter kr. 5000,-

Praktisk bistand = inntektsberegnet (se satser her)