Faglig konsept

KORT FORTALT

  • 42 nye omsorgsboliger for personer med demens åpnet på Strømme høsten 2020
  • Sammen med eksisterende sykehjem og omsorgsboliger fikk senteret navnet Strømmehaven
  • Tilbudet representerer noe helt nytt i demensomsorgen i Kristiansand
  • Arbeidet med planlegging startet våren 2016. Det er et innovativt konsept inspirert av «demenslandsbyen» De Hogeweyk i
    Nederland.

Strømmehaven består av både eksisterende og nye bygg. På denne illustrasjonen er nye bygg tegnet inn med med brunt tak. Bygg som eksisterte fra før er røde.

Les hele konseptbeskrivelsen her (pdf) 

Senteret består av eksisterende 24 omsorgsboliger og 14 sykehjemsplasser i tillegg til nye 42 omsorgsboliger for personer med demens.

Det er dessuten 42 plasser i nytt dag- og aktivitetssenter, kontor for to soner i hjemmetjenesten, klubbrom, butikk, spisested, frisør, fotterapeut, scene, flerbruksrom og indre utearealer.

Det er et innovativt konsept inspirert av «demenslandsbyen» De Hogeweyk i
Nederland. De nye omsorgsboligene er organisert i seks bokollektiv og sto ferdig til innflytting høsten 2020.

«Strømmehaven» byr på en ny sammenstilling av kjente virksomme elementer for personer med demens som hjemlighet, gjenkjennelse, bevegelsesfrihet, daglige gjøremål, personlige interesser, frivillighet og deltagelse i samfunnet.

I tillegg kommer nye elementer som landsbykonsept med geografisk avgrensning som gir et trygt uteområde, aktiviteter organisert som klubbtilbud, livsstils konsept i utforming av hverdagen i boligene, samt nye roller og funksjoner for de ansatte.

Konseptbeskrivelsen nedenfor gir informasjonom hvordan det arbeides i Strømmehaven for å oppnå visjonen: «Fortsette å leve livet på mitt vanlige vis».

Les hele konseptbeskrivelsen her (pdf) 

Strømmehaven vant 20. november 2018 en internasjonal arkitekturpris.

Det er tidsskriftet World Architecture News som står bak prisen, der vinnerne i de ulike klassene kåres av faglige arkitektjuryer. Strømmehaven vant prisen i klassen for fremtidige prosjekter i kategorien helse.

Tre prosjekter var med i finalerunden. I tillegg til Strømmehaven, var det ett i Kina og ett i Vietnam.

Kart

Kontaktinformasjon

Strømmehaven
Strømmeveien 73 A
4638 Kristiansand
Telefon: 476 74 488