Frivillighet

Strømmehaven samarbeider med mange frivillige organisasjoner og enkeltfrivillige. 

Vi har ansatt egen trivselskoordinator som koordinerer det frivillige arbeidet i Strømmehaven. Dette innebærer både å rekruttere, følge opp og koordinere innsatsen til de frivillige. 

Ønsker du å være frivillig i Strømmehaven ta kontakt med trivselskoordinator Stine Kocian 482 17 797

Les mer om frivillighet  i Kristiansand kommune.