Støtteordninger og rettigheter

Her finner du ulike typer økonomiske støtteordninger som personer med demens og deres pårørende kan søke om.


Grunnstønad

  • Grunnstønad fra NAV skal dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig skade, sykdom og funksjonsnedsettelse


Hjelpestønad

  • Hjelpestønad fra NAV omfatter alle som har behov for særskilt tilsyn og pleie på grunn av sykdom som varer i to til tre år, eller lenger


Stønad til tannbehandling


Næringsmiddel på blå resept


Omsorgsstønad


TT-kort


Ordninger for pårørende og personer med demens med mindreårige barn


Ledsagerbevis 

Alle som har sosiale eller helsemessige behov som gjør at de må ha hjelp til å være med på et arrangement kan søke. Les mer på Helsenorge.no


Andre støtteordninger

 


Her kan du sette deg inn i hvilke lover og rettigheter som gjelder både for personer med demens og for pårørende