Ledsagerbevis

KORT FORTALT

 • Dersom du har ledsagerbevis, kan du ta med deg en ledsager gratis på en rekke kultur- og fritidsarrangementer.
 • Du betaler inngangsbilletten, mens din ledsager slipper inn gratis.
 • Ordningen gjelder for alle kultur- og fritidstiltak i regi av Kristiansand kommune, samt en rekke andre tilbud som teater, konserter, sportsarrangementer og lignende.
Hvem kan være ledsager?

Den som har ledsagerbevis bestemmer selv hvem som skal være ledsager. Det trenger ikke være en fast støttekontakt, men kan like gjerne være et familiemedlem eller en venn. Ledsageren kan selvsagt være forskjellige personer fra arrangement til arrangement. Den som skal være ledsager må kunne gi den hjelpen som trengs for den som har ledsagerbeviset.
Det er ingen aldersgrense for å være ledsager.

Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Alle som har sosiale eller helsemessige behov som gjør at de må ha hjelp til å være med på et arrangement kan søke. Det er ingen nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis, dersom behovet er dokumentert. For barn under skolealder må det dokumenteres at barnet har et større ledsagerbehov enn det som hadde vært tilfelle dersom barnet ikke hadde en funksjonsnedsettelse. Ordningen gjelder ikke for midlertidige funksjonshemninger.
Du kan ikke få ledsagerbevis ut fra økonomisk situasjon. Honnørkort brukes som vanlig, uavhengig av ledsagerbeviset.
Har du fått innvilget varig ledsagerbevis som ung, kan du ta kontakt med kommunen når du ønsker å oppdatere bildet på beviset.

Slik søker du

Søker benytter elektronisk søknadsskjema, se lenger ned i denne teksten. Dersom søkeren ikke kan søke elektronisk, er det hjelp å få på innbyggertorgene. 

Søker som benytter elektronisk søknadsskjema har mulighet til å krysse av for at de søker på vegne av en annen person, ved bruk av sin egen BankID.

Ta kontakt:

 • Innbyggertorget i Kristiansand sentrum, Rådhusgata 18
 • Innbyggertorget på Nodeland, Songdalsvegen 53
 • Innbyggertoget på Tangvall, Rådhusveien 1

Ring 38 07 50 00, mellom kl. 08.00 - 15.30 mandag til fredag, dersom du lurer på noe.

Søknadsskjema

Behandling av personopplysninger

Eksempler på steder du kan bruke ledsagerbevis
 • Aquarama
 • Kilden
 • Kristiansand Dyrepark (dagtid og kveldsshow)
 • Kristiansand kanonmuseum
 • Kristiansand kino
 • Q42
 • Vest-Agder-museet
 • Klatreverket på Grim

Kontakt arrangør i forkant om de har ordning som aksepterer ledsagerbevis.

Hvem bestemmer om en person får ledsagerbevis?

Det er en rådgivende gruppe for ledsagerbevis som behandler søknadene. Gruppens medlemmer har taushetsplikt, og er satt sammen av representanter fra kommunen og Rådet for funksjonshemmede.

Lenke til helsenorge.no om ledsagerbevis

Ledsagerbevis

KONTAKT INNBYGGERTORGET

Besøksadresser:

Innbyggertorg Kristiansand
Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

 

Innbyggertorg på Tangvall
Rådhusveien 1, 4640 Søgne

 

Innbyggertorg på Nodeland
Songdalsvegen 53, 4645 Nodeland

 

Telefon: 38 07 95 00
E-post: post.kultur@kristiansand.kommune.no 
(ikke send fortrolige opplysninger eller sensitiv informasjon på vanlig e-post)

 

Send sikker post til kommunen: 

Med eDialog sender du post på en sikker og trygg måte til kommunen:

 

Send sikker post (eDialog)