Ledsagerbevis

Dersom du har ledsagerbevis, kan du ta med deg en ledsager gratis på en rekke kultur- og fritidsarrangementer. Du betaler inngangsbilletten, mens din ledsager slipper inn gratis. Ordningen gjelder for all kultur- og fritidstiltak i regi av Kristiansand kommune, samt en rekke andre tilbud (teater, konserter, sportsarrangementer etc.).

Innbyggertorg i Kristiansand
Besøksadresse: Rådhusgata 18, 4611 Kristiansand

Innbyggertorg i Nodeland
Besøksadresse: Songdalsvegen 53, 4645 Nodeland

Innbyggertorg i Tangvall
Besøksadresse: Rådhusveien 1, 4640 Søgne

Telefon: 38 07 50 00
Epost: post@kristiansand.kommune.no

Postadresse:
Kristiansand kommune
Postboks 4
4685 Nodeland

Åpningstider:
Mandag - fredag, kl. 08.00-15.30

Hvem kan være ledsager?

Den som har ledsagerbevis bestemmer selv hvem som skal være ledsager. Det trenger ikke være en fast støttekontakt, men kan like gjerne være et familiemedlem eller en venn. Ledsageren kan selvsagt være forskjellige personer fra arrangement til arrangement. Den som skal være ledsager må kunne gi den hjelpen som trengs for den som har ledsagerbeviset.
Det er ingen aldersgrense for å være ledsager.

Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Alle som har sosiale eller helsemessige behov som gjør at de må ha hjelp til å være med på et arrangement kan søke. Søkeren må være fylt 5 år. Ordningen gjelder ikke for midlertidige funksjonshemninger.
Du kan ikke få ledsagerbevis ut fra økonomisk situasjon. Trygdekort og honnørkort brukes som vanlig, uavhengig av ledsagerbeviset.
Ledsagerbeviset fornyes hvert 5. år frem til fylte 45 år. Dette gjelder også for ledsagerbevis som er gitt varig, slik at bildet på kortet er mest mulig oppdatert.

Slik søker du

Søker benytter elektronisk søknadsskjema som finnes på kommunens hjemmeside. Om søker har problemer med å søke elektronisk, gis veiledning i Innbyggertorget. Ta kontakt med Innbyggertorget i Kristiansand i Rådhusgata 18, Innbyggertorget i Songdalen i Songdalsvegen 53 eller Innbyggertoget i Søgne i Rådhusveien 1, tlf. 38 07 50 00, mellom kl. 08.00 - 15.30 mandag til fredag, dersom du lurer på noe.

Søknadsskjema

Eksempler på steder du kan bruke ledsagerbevis
  • Aquarama
  • Kilden
  • Kristiansand Dyrepark (dagtid og kveldsshow)
  • Kristiansand kanonmuseum
  • Kristiansand kino
  • Q42
  • Vest-Agder-museet

Kontakt arrangør i forkant om de har ordning som aksepterer ledsagerbevis.

Hvem bestemmer om en person får ledsagerbevis?

Det er en rådgivende gruppe for ledsagerbevis som behandler søknadene. Gruppens medlemmer har taushetsplikt, og er satt sammen av representanter fra kommunen og Rådet for funksjonshemmede.

Eksterne lenker

Ledsagerbevis