Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)

KORT FORTALT

 • Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort) i tidligere Vest-Agder fylke er et tilbud til godkjente brukere som ikke er i stand til å benytte buss som transportmiddel.
 • Ta kontakt med et av kommunens innbyggertorg - ikke fylkeskommunen - hvis du har spørsmål om ordningen. Se kontaktinformasjon nederst på siden.
Om TT-tjenesten (TT-ordningen)

TT-tjenesten er ikke en rettighet, men et transporttilbud som skal gi godkjente brukere en mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet som den øvrige befolkning.
TT-ordningen skal ikke erstatte, men komme i tillegg til:

 • Tilbud under folketrygden
 • Skyss til avlastning/dagtilbud/institusjoner
 • Skyss til skole
 • Skyss til arbeid
 • Pasientreiser

Ordningen er ment til eksempelvis fritidsreiser, handel, besøk og lignende.

Her kan du lese mer om tjenesten.

Hvordan søke

Søknadsfrist

Søknadene behandles kvartalsvis, fire ganger i året:

 • Søknadsfrist 1. kvartal: 1. desember
 • Søknadsfrist 2. kvartal: 1. mars
 • Søknadsfrist 3. kvartal: 1. juni
 • Søknadsfrist 4. kvartal: 1. september

Søker må fylle ut søknadsskjema og legge ved legeerklæring.

Søknadsskjema

Søknadskjema (PDF)

Behandling av personopplysninger

Legeerklæring

Fullmaktsskjema

KONTAKT INNBYGGERTORGET

Besøksadresser:

Innbyggertorg Kristiansand
Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

 

Innbyggertorg på Tangvall
Rådhusveien 1, 4640 Søgne

 

Innbyggertorg på Nodeland
Songdalsvegen 53, 4645 Nodeland

 

Telefon: 38 07 95 00
E-post: post.kultur@kristiansand.kommune.no 
(ikke send fortrolige opplysninger eller sensitiv informasjon på vanlig e-post)

 

Send sikker post til kommunen: 

Med eDialog sender du post på en sikker og trygg måte til kommunen:

 

Send sikker post (eDialog)