Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)

KORT FORTALT

  • Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort) i tidligere Vest-Agder fylke er et tilbud til godkjente brukere som ikke er i stand til å benytte buss som transportmiddel.
Om TT-tjenesten (TT-ordningen)

TT-tjenesten er ikke en rettighet, men et transporttilbud som skal gi godkjente brukere en mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet som den øvrige befolkning.
TT-ordningen skal ikke erstatte, men komme i tillegg til:

  • Tilbud under folketrygden
  • Skyss til avlastning/dagtilbud/institusjoner
  • Skyss til skole
  • Skyss til arbeid
  • Pasientreiser

Ordningen er ment til eksempelvis fritidsreiser, handel, besøk og lignende.

Her kan du lese mer om tjenesten.

Hvordan søke

Søker må fylle ut søknadsskjema og legge ved legeattest.

Søknadsskjema

Søknadskjema (PDF)

Behandling av personopplysninger

Legeattest

Fullmaktsskjema

KONTAKT INNBYGGERTORGET

Besøksadresser:

Innbyggertorg Kristiansand
Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

 

Innbyggertorg på Tangvall
Rådhusveien 1, 4640 Søgne

 

Innbyggertorg på Nodeland
Songdalsvegen 53, 4645 Nodeland

 

Telefon: 38 07 95 00
E-post: post.kultur@kristiansand.kommune.no 
(ikke send fortrolige opplysninger eller sensitiv informasjon på vanlig e-post)

 

Send sikker post til kommunen: 

Med eDialog sender du post på en sikker og trygg måte til kommunen:

 

Send sikker post (eDialog)