Transporttjeneste for funksjonshemmede

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder (TT-ordningen) er et tilbud til godkjente brukere som ikke er i stand til å benytte buss som transportmiddel.

Innbyggertorg
Besøksadresse:
Innbyggertorg, Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Innbyggertorg på Tangvall
Rådhusveien 1, 4640 Søgne.

Innbyggertorg på Nodeland
Songdalsvegen 53, 4645 Nodeland.

Telefon: 38 07 95 00 
Epost: post.hs.servicesenter@kristiansand.kommune.no

Om TT-tjenesten

TT-tjenesten er ikke en rettighet, men et transporttilbud som skal gi godkjente brukere en mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet som den øvrige befolkning.
TT-ordningen skal ikke erstatte, men komme i tillegg til:

  • Tilbud under folketrygden
  • Skyss til avlastning/dagtilbud/institusjoner
  • Skyss til skole
  • Skyss til arbeid
  • Pasientreiser

Ordningen er ment til eksempelvis fritidsreiser, handel, besøk og lignende.

Her kan du lese mer om tjenesten.

Hvordan søke

Søknadskjemaer kan fås ved henvendelse til ett av innbyggertorgene.
Søker må fylle ut søknadsskjema og legge ved legeattest.

Søknadsskjema

Legeattest

Søknaden sendes til:
Kristiansand kommune
Innbyggertorg
Postboks 4 
4685 Nodeland