Transporttjeneste for funksjonshemmede

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder (TT-ordningen) er et tilbud til godkjente brukere som ikke er i stand til å benytte buss som transportmiddel.

Innbyggertorg
Besøksadresse:
Rådhusgata 18
4611 Kristiansand
Telefon: 38075000 
Epost: post.hs.servicesenter@kristiansand.kommune.no

Om TT-tjenesten

TT-tjenesten er ikke en rettighet, men et transporttilbud som skal gi godkjente brukere en mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet som den øvrige befolkning.
TT-ordningen skal ikke erstatte, men komme i tillegg til:

  • Tilbud under folketrygden
  • Skyss til avlastning/dagtilbud/institusjoner
  • Skyss til skole
  • Skyss til arbeid
  • Pasientreiser

Ordningen er ment til eksempelvis fritidsreiser, handel, besøk og lignende.

Her kan du lese mer om tjenesten.

Hvordan søke

Søknadskjemaer kan fås ved henvendelse til Kongens senter eller Helse- og sosial servicesenter.
Søker må fylle ut søknadsskjema og legge ved legeattest.

Søknadsskjema

Legeattest

Søknaden sendes til:
Kristiansand kommune
Innbyggertorg
Postboks 4 
4685 Nodeland