Utleiebolig for flyktninger

Kristiansand kommune trenger hjelp til å skaffe boliger på det private markedet. Personer og virksomheter som har utleieboliger i Kristiansand, som kan brukes til flyktninger, kan melde inn boligen her.

I utgangspunktet legger Kristiansand kommune opp til at flyktninger og asylsøkere bor desentralisert, det vil si i vanlige boliger spredt i kommunen.

Behovet vi har i Kristiansand knytter seg til boliger for varig opphold når flyktningene skal bosettes. Hvilken type og størrelse på bolig det er behov for varierer og avhenger av hvem som søkes ut til kommunen fra IMDi.

Kristiansand kommune formidler foreløpig ikke rom i private boliger eller bofellesskap. Det er bare aktuelt med separate boenheter.

Når en flyktning bosettes vil det være et vanlig leieforhold mellom utleier og flyktning som følger lovverket i Husleieloven.

Skjema for utleie av bolig

Behandling av personopplysninger

Når du kan vente svar

Vi setter stor pris på engasjementet til dere som sender inn informasjon om tilgjengelige boliger. Kommunen vurderer fortløpende hvilke boliger som kan være aktuelle å bruke for bosetting, og vi gir  tilbakemelding til alle som melder inn bolig.

Boliger som er aktuelle for bosetting vil bli befart fortløpende.  

Behovet for boliger variererer, og det kan derfor være vanskelig å gi et tidsperspektiv fra når en bolig meldes inn til boligen blir tatt i bruk. Vi har forståelse hvis utleiere ser seg nødt til å leie ut til andre formål.

Detaljer rundt det enkelte leieforhold vil heller ikke være klare før bosettingsprosess er endelig bestemt. 

Utleier vil bli kontaktet når det er en enkeltperson eller familie som har et behov som samsvarer med boligen, og når bosettingen startes. 

Les mer om bosetting hos IMDi