Skjema for utleie av bolig

Personer og virksomheter som har utleieboliger som kan brukes til flyktninger i Kristiansand, kan melde inn her.

I utgangspunktet legger Kristiansand kommune opp til at flyktninger og asylsøkere bor desentralisert, det vil si i vanlige boliger spredt i kommunen. Kommunen eier og leier mange ulike typer bolig flere steder i kommunen. 

Det er foreløpig ikke aktuelt å innkvartere flyktninger privat, i rom i boliger, eller i bofellesskap. Det er bare aktuelt med separate boenheter.

Det er ingen ordning for å kompensere privatpersoner som har flyktninger boende hos seg. Sentrale myndigheter vil i tilfelle beslutte en slik ordning. 

Skjema for utleie av bolig

Behandling av personopplysninger

Når du kan vente svar

Vi setter stor pris på engasjementet fra dere som sender inn informasjon om tilgjengelige boliger, men kommunen har dessverre ikke mulighet til å gi konkrete tilbakemeldinger på når det vil være behov for boligen.

Detaljer rundt det enkelte leieforhold vil heller ikke kunne besvares før bosettingsprosess er endelig bestemt.  

Kommunen vurderer fortløpende hvilke boliger som kan være aktuelle å bruke for bosetting. Vi har forståelse dersom utleiere ser seg nødt til å leie ut til andre formål.

Vi tar vare på din henvendelse og kontaktinformasjon slik at vi kan ta kontakt dersom det blir behov for din bolig når flyktninger er klare for bosetting i Kristiansand kommune.

Bosetting og hvilke boliger vi har behov for

Alle flyktninger som kommer til Kristiansand får tilbud om akuttinnkvartering ved ett av flere steder opprettet av UDI. Det er altså ikke behov for private boliger til dette formålet (eksempelvis hybler, enkeltrom og kollektiv).

Behovet vi har i Kristiansand knytter seg til boliger for varig opphold når flyktningene skal bosettes.

Det er ennå ikke besluttet når flyktninger som har fått innvilget asyl skal bosettes i Kristiansand og andre kommuner. Dette bestemmes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Les mer om bosetting hos IMDi 

Kristiansand kommune vil ta i bruk egen tilgjengelig boligmasse, i tillegg til det private utleiemarkedet.