Ofte stilte spørsmål

KORT FORTALT

  • Her finner du ofte stilte spørsmål knyttet til vann- og avløpsanlegg i kristiansand kommune

byen.jpg

 

Vann- og avløpsgebyrer

Ofte stilte spørsmål knyttet til vann og avløpsbegyrer

Vannmåler

Informasjon om vannmålere finner du her.

Vannmåleroppgjør

Kommunale avgifter for vann og avløp faktureres 4 ganger årlig. Gebyrgrunnlaget fordeles utover 4 terminer. 

Betalingsfrist 1. termin - 20.mars 
Betalingsfrist 2. termin - 20.mai
Betalingsfrist 3. termin - 20.august
Betalingsfrist 4. termin - 20.november

Forbruk vann= Dette er den nye akontoen du skal betale i forskudd for vannet du vil bruke i 2022

Forbruk vann, 2021= Ditt vannforbruk i 2021

Fradrag innbetalt vann= Sum av det du betalte inn på forskudd totalt i 2021

Avløpsmengden settes lik vannmengden ved beregning av forbruksgebyr.

Landbruksvanning

Informasjon om landbrukvanning samt søknader knyttet til midlertidig vannuttak.

Hvor nærme kan jeg bygge offentlige vann- og avløpsledninger?

Offentlige (kommunale) vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges. Ny bebyggelse, inklusive garasjer og støttemurer, skal ikke plasseres slik at den er til ulempe for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg. Slik bebyggelse skal ha en avstand til offentlige vann- og/eller avløpsanlegg på¨minst 4 meter. Ved vannledninger større enn 300 mm er minimumavstanden 5 meter. 

Søknad om bygging/oppføring av tiltak nærmere enn 4 meter. 

 

 

Kontaktinformasjon