Vannmåler

KORT FORTALT

  • Alle nye abonnenter, herunder nybygg, skal installere vannmåler. 
  • Kommunen står som eier av vannmåleren, mens abonnenten bekoster installeringen. 
  • Abonnenten betaler en årlig leie som dekker kostnadene i forbindelse med anskaffelse og vedlikehold av vannmåleren.
  • Det blir sendt ut avlesningskort i begynnelsen av desember.

Nye abonnenter

Alle nye abonnenter skal installere vannmåler. Vannmåleren må monteres av godkjent rørleggerforetak og meldes til vann- og avløpsenheten. Kommunen står som eier av vannmåleren, mens abonnenten bekoster installeringen. Det betales et årlig gebyr til kommunen for anskaffelse og vedlikehold av vannmåleren.

Eksisterende abonnenter uten vannmålere

Eksisterende abonnenter som ikke har installert vannmåler, vil inntil videre betale vann- og avløpsgebyr etter stipulert forbruk. Det er eiendommens bruksareal (BRA) som er beregningsgrunnlaget. Abonnenter med eiendommer uten vannmåler vil etter hvert få pålegg om innstallering av vannmåler. Dette er en omfattende prosess som vil foregå over flere år. Abonnenter som ønsker å installere vannmåler før de får pålegg kan kontakte godkjent rørleggerforetak.

Gjennomsnittlig vannforbruk

Det regnes ca. 50 – 60  m3 (kubikkmeter) årlig forbruk per person.
Vær oppmerksom på at eventuelle lekkasjer på røranlegg og sanitærutstyr også bil bli målt.

Årlig avlesning

I begynnelsen av desember sendes det ut målerkort basert på selvavlesning av målerstand.

Ny målerstand meldes inn via egen nettside for måleravlesningen.

Ved manglende innlevering av målerstand, kan ingeniørvesenet foreta avlesningen. Det vil da påløpe et avlesningsgebyr på kr. 1 685,00

Eierskifte

Kommunen foretar ikke mellomoppgjør ved eierskifte. Kjøper og selger, eventuelt megler, må foreta oppgjøret selv.

Defekt vannmåler

Er vannmåleren skadet eller stoppet må den byttes ut med ny.
Arbeidet utføres av godkjent rørleggerforetak. 
Ta kontakt med vann- og avløpsenheten på telefon 38 07 50 00

Utlevering av vannmålere

Vannmålerene som utleveres hos vann- og avløpsenheten har følgende byggelengder:

1/2" vannmåler: 110 mm
3/4" vannmåler: 105 mm
3/4" vannmåler: 190 mm
1"    vannmåler: 260 mm

Vannmålere utleveres fra kommunens lager etter at søknad er behandlet og godkjent av vann- og avløpsenheten. 

Ved behov for større dimensjon må vannmålerene parallellkobles som vist på bildet. 

Parallellkobling


Foto: Håkon Govertsen/Aamodt VVS

Landbruksvanning

Alle uttak skal ha vannmåler og godkjent tilbakeslagssikring, se egen side om landbruksvanning.

Mer informasjon om vannmålere/montering etc., finnes i Tekniske bestemmelser og i Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Kristiansand kommune.