Vavikbakken 55

Formålet med planarbeidet er at eksisterende bebyggelse skal rives, og det er ønskelig å fradele eiendommen i to med etablering av eneboligbebyggelse på hver enkelt tomt. Samtidig er det ønskelig å rive eksisterende bryggeanlegg, for deretter å etablere nye brygger som er tilpasset eksisterende terreng, strandsone med holmer og skjær på eiendommen.

Oppstart

Trollvegg Arkitektstudio AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til plan@trollvegg.no innen 23.1.2023

Eller send merknaden til denne adressen:

Trollvegg Arkitektstudio AS
v/Alf Petter Mollestad
Østre Strandgate 31
4610 Kristiansand

Varslingsbrev (PDF)

Oppstartskart (PDF)

Planinitiativ (PDF)

Referat oppstartsmøte (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Vavikbakken 55
4639 Kristiansand