Torridalsveien 86A - C og Major Laudals vei 21, endring av reguleringsplan

Hensikten med planendringen er å legge til rette for fortetting på eiendommene Torridalsveien 86 og Major Laudals vei 21. Det planlegges 2 ekstra boenheter i forhold til dagens situasjon, ved at det skilles ut to tomter fra Torridalsveien 86. I tillegg legges det til rette for at dagens to boenheter i form av en enebolig med sokkellelighet på Major Laudals vei 21 kan erstattes med en tomannsbolig.

Oppstart

 AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til seb@lyark.no innen 10.3.2024

Eller send merknaden til denne adressen:

LY Arkitekter AS
Postboks 151
4662 Kristiansand

Oppstartsvarsel (PDF)

1 Planinitiativ (PDF)

2 Oppstartsmøtereferat (PDF)

3 Plangrense (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Torridalsveien 86A
4630 Kristiansand